Skræddersyet betonløsning skåner borgere i Charlottenlund

Skræddersyet betonløsning skåner borgere i Charlottenlund

Unicon er mere end danmarkshistoriens største støbning på land eller flotte farvede konstruktioner. Unicon er også en kompetent sparringspartner ved komplicerede støbninger, hvor særlige forhold eller omstændigheder stiller store krav til den leverede beton.

Da udvidelsen af Kildeskovsrenden i Charlottenlund skulle påbegyndes i februar 2015, kontaktede Thomas Broe Iversen, entrepriseleder tunellering hos entreprenørfirmaet Østergaard A/S Unicon, for at få udviklet en beton med helt særlige egenskaber til omstøbning af nogle tunnelelementer.

På grund af risikoen for opdrift skulle betonen være så let som mulig, men skulle samtidig kunne fortrænge vand i byggegruben. Til dette formål udviklede Unicon en skumbeton med en tilstræbt rumvægt på 1200 kg/m³, der kunne pumpes over 100 m ind i tunnelen. På den måde blev borgerne i området sparet for en omfangsrig opgravning.

Thomas Broe Iversen siger om projektet og samarbejdet med Unicon “I forbindelse med renoveringen af Kildeskovsrenden, en over 900 meter lang tunnelering, stod vi med en udfordring, der krævede specialviden bl.a. inden for betonfyldning af hulrum og pumpeteknik. Her bistod Unicon med udvikling af en betonrecept og supplerende viden, der gjorde det muligt at pumpe ca. 1.500 m³ betonfyldning til mindst mulig gene for omgivelserne”.

Den specialudviklede beton leveredes første gang. d. 10. marts 2015 og projektet forventes afsluttet i december 2015. Du kan læse mere om udvidelsen af Kildeskovsrenden på Nordvands hjemmeside.

Unicons produktportefølje rummer ud over standardvarer også specialprodukter som brandfiberbeton, lecabeton eller skumbeton. For yderligere information om skumbeton og Unicons andre betontyper kontakt Teknik og Kvalitet eller dit lokale Back Office. Vi ser frem til at bistå din næste betonstøbning.

Ikke alle produkter kan leveres fra alle Unicon fabrikker. Skumbeton kræver særlig forberedelse og er ikke velegnet til alle typer opgaver. Kontakt Unicon for yderligere information.