UNICON REKLAMATIONSSKEMA

Vi behandler din reklamation, så hurtigt som muligt.

Du vil høre fra os om det videre forløb, senest 5 dage efter vi har modtaget din reklamation.

Der kan være yderligere oplysninger vi har brug for. I nogle tilfælde er også brug for, at vi får besigtiget sagen.

Der må ikke igangsættes reparationsarbejde, uden forudgående aftale med Unicon A/S

Alle felter skal udfyldes.

Vi henviser i øvrigt til PKT 11 REKLAMATION – fra vor gældende prisliste vedr. ”Salgs og leveringsbetingelser”. Eventuel reklamation skal ske skriftelig og straks efter, at køber er eller burde være opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.