UNICON REKLAMATIONSSKEMA

For at kunne behandle din reklamation hurtigt og professionelt, skal der indsendes et reklamationsskema. Senest 5 arbejdsdage efter vi har modtaget skemaet, vil du høre fra os om det videre forløb. Der kan være yderligere oplysninger vi har brug for. I nogle tilfælde er der også brug for, at vi får besigtiget sagen.

Vi henviser i øvrigt til PKT 11 REKLAMATION – fra vor gældende prisliste vedr. ”Salgs og leveringsbetingelser”. Eventuel reklamation skal ske skriftelig og straks efter, at køber er eller burde være opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.