UNICON REKLAMATIONSSKEMA

Vi behandler din reklamation så hurtigt som muligt.

Der kan gå op til 14 arbejdsdage efter vi har modtaget skemaet og indtil du hører fra os.

Vi kontakter dig hvis der er yderligere oplysninger vi har brug for. I nogle tilfælde er også brug for, at vi får besigtiget sagen.

Der må ikke igangsættes reparationsarbejde, uden forudgående aftale med Unicon A/S

Alle felter skal udfyldes.

Filnavnet må maks være 90 karakter.

Vi henviser i øvrigt til PKT 11 REKLAMATION – fra vor gældende prisliste vedr. ”Salgs og leveringsbetingelser”. Eventuel reklamation skal ske skriftelig og straks efter, at køber er eller burde være opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.