Uni-Fill

UNI-Fill er specielt designede produkter til udfyldning af sløjfede kloakrør, rørledninger og tanke.

Hvor sløjfede kloakrør, rørledninger og tanke henligger i områder, der skal bebygges, udgør de i mange tilfælde en stor risiko for kollaps og efterfølgende sætningsskader. Desuden udgør de også en stor risiko for indtrængning af rotter og andre skadedyr.

En opgravning kan være både dyr og besværlig. UNI-Fill kan derfor med stor fordel anvendes som et alternativ.

UNI-Fill fås i varianterne Rørpasta og Rørfyld.

RØRFYLD

Rørfyld er en mørtelrig beton, som indeholder en mindre mængde sten op til 8 mm og som har et sætmål på 180 til 250 mm.

Rørfyld har en tykkere konsistens end Rørpasta, hvilket gør den effektiv til udfyldning af tanke eller rør med stor diameter. Rørfyld skal i de fleste tilfælde installeres ved pumpning, men kan ved kortere strækninger løbe af sig selv.

 

RØRFYLD KVALITET

Rørfyld produceres med RAPID cement, flyveaske og tilslag i miljøpåvirkningsklasse P.

Rørfyld har en relativ lav trykstyrke, typisk 3-6 MPa efter 28 døgn. Densitet ca. 2100 kg/m3.

Rørfyld leveres med en største stenstørrelse på 8 mm med et sætmål på 180 – 250 mm.

Rørfyld er ikke omfattet af EN 206 samt DS/EN 206 DK NA og er derfor ikke klassificeret iht.

standardens miljøpåvirknings- og styrkeklasser.

RØRPASTA

Rørpasta er sammensat af forskellige mineralske bindemidler og vand, der hærder op som beton, dog med en begrænset trykstyrke.

Rørpasta er meget flydende, hvilket gør den i stand til at løbe af sig selv, og det er derfor ikke nødvendigt at anvende pumpe. I et Ø200 mm rør kan den for eksempel løbe mere end 100 m. Den tynde konsistens gør samtidig, at rørpasta kan udfylde selv de sværeste tilgængelige hulrum.

For at sikre en fuldstændig udfyldning, tilsættes ekspansionsmiddel på byggepladsen lige inden udstøbning.

 

RØRPASTA KVALITET

Rørpasta har lav trykstyrke efter 28 døgn, typisk 5-10 MPa, alt afhængig af den aktuelle ekspansionsproces. Rørpasta er meget flydende med en densitet på ca. 1600 kg/m3.

Rørpasta er ikke omfattet af EN 206 samt DS/EN 206 DK NA og er derfor ikke klassificeret iht. standardens miljøpåvirknings- og styrkeklasser.

Se video om Uni-FillTM