TEKNISK SERVICE

Unicon vil være aktiv partner med sine kunder og i samarbejde med dem sikre både en høj grad af effektivitet i byggeproces og en langsigtet god løsning til gavn for alle parter. Unicon har opbygget teknisk ekspertise og erfaring gennem mange år. Denne er til rådighed for private bygherrer, arkitekt, entreprenør og rådgivere.I forbindelse med levering af beton kan vi fx hjælpe med:

 • Projektgranskning og planlægning på et tidligt stade i processen
 • Vejledning om typer af beton og løsninger
 • Optimering af hærdeforløb ved beregning af forventede temperaturforløb i betonen med tilhørende revnerisikovurdering eller ved beregning af udtørringstid for alternative med mulighed for sparet ventetid
 • Projektspecifikt dokumentationsmateriale
 • Kurser og temamøder for dine medarbejdere, fx med emnerne:
  – Udførelse og efterbehandling
  – Gulve
  – Energieffektive løsninger og overflader
  – Vinterstøbning

I forbindelse med levering af logistikydelser på byggepladsen kan vi fx hjælpe med:

 • Besigtigelse af byggeplads for vurdering af pladsforhold til pumper og rotérbiler
 • Vejledning omkring valg af den rigtige aflæssemetode
 • Vejledning omkring pumpeopstilling, rundfordeler, rør- eller slangetræk mv

Læs mere her:

Beton Pumpning