HISTORIEN

 

 

Kristian Hindhede blev født den 19.aug. 1891. I 1926 startede han sit eget entreprenørfirma og fik den første større opgave i Haveforeningen “Brønshøj Haveforstad” hvor firmaet skulle anlægge veje, fortove og kloakker. For at være selvforsynende med kloakrør og fliser etablerede han et mindre cementstøberi på Vanløse Alle.

Ligeledes tænkte han at det må være langt mere hensigtsmæssigt at fremstille betonen centralt på et stationært blandeanlæg og kører det til byggepladsen i stedet for at stå og håndblande det. Således startede han Danmarks og Europas første fabrik til fremstilling af færdigblandet beton på et anlæg i Kalkbrænderihavnen.

Et andet eksempel på Hindhedes kreativitet var at han som den første i landet anvendte gravemaskiner. Han anskaffede 2 dampdrevne Menck & Hambrock gravemaskiner da banegraven på Nørrevold skulle udgraves. Han kaldte den del af firmaet “Grav-Compagniet” og navngav maskinerne Gravco 1 og Gravco 2. Navnet “Gravko” er gået ind i dansk sprogbrug som betegnelse for en gravemaskine.

FL. Smidth & Co blev meget hurtig interesseret i denne initiativrige ingeniør, og i 1927 blev KH Beton en del af FLS koncernen under navnet De Dansk Betonfabrikker. Nu kunne Hindhede ekspandere yderligere og byggede blandestationer flere steder i Købehavn og omegn.
Betonen blev kørt ud på “fladvogne”, hvilket betød at betonen skulle leveres tør.

Under et besøg i USA havde Hindhede set en blander på hjul, og det gav ham ide til at bygge en “rotérbil” som kunne levere flydende beton til byggepladserne. De første biler kunne rumme 1,25 m³. Tromlen drejede rundt under kørslen, men skulle vippes manuelt, hvilket krævede gode kræfter. Ligeledes skulle man sætte skruelåg på toppen af tromlen således at den kunne stå fastlåst vandret under kørslen.

KH Beton udviklede sig yderligere over årene og blev den førende betonleverandør på det danske marked.

Færdigbeton blev stiftet 4. november 1960 af ing. Niels Hav. Denne virksomhed ekspanderede yderligere inden FLS Koncernen overtog Færdigbeton Aalborg.

F.L. Smidth havde option på køb af virksomheden og i forbindelse med et generationsskifte blev Aalborg Portland Færdigbeton overtaget 1. august 1980.

I 1988 blev FLS koncernens 8 betonselskaber samlet under navnet Unicon og fik en fælles identitet, de velkendte blå og hvide striber.

Midt i 80erne voksede Unicon Group’s internationale interesser med overtagelse af fabriksvirksomheder i North og South Carolina, USA. Derefter gik det stærkt med etablering af virksomheder i Spanien, indgåelse af joint-venture i Portugal og ekspansion i Polen. Alle disse aktiviteter er dog i dag solgt fra.

I 1993 overtog Unicon 50 % af aktiekapitalen i Sydsveriges største fabriksbetonvirksomhed, AB Sydsten og i 1999 blev Unicon Group Skandinaviens største udbyder af fabriksbeton med overtagelse af virksomheder i Norge.

I 2004 blev Unicon overtaget af det italienske selskab Cementir og året efter blev 4K beton en del af Unicon A/S.