Roadmap for bæredygtighed

I 2018 begyndte Unicon at arbejde målrettet med bæredygtighed i vores flåde af ca. 400 køretøjer, som i 2020 blev konkretiseret i Unicons roadmap for bæredygtighed. I dette roadmap blev formuleret et mål om at kunne tilbyde komplet emissions- og fossilfri levering og pumpning af færdigbeton i 2030.

Sidenhen er der opstillet følgende konkrete målsætninger:

- Unicon vil reducere CO2 udledningen fra vores flåde med 30 % i 2025 sammenlignet med 2019

- Unicon har en klar strategi om, at vores flåde af betonbiler skal være emissionsfri i 2035.

HENBLIK PÅ BRÆNDSTOFREDUKTION

Tilbage i 2018 var hovedfokus i vores arbejde optimeringen af vores køretøjer med henblik på brændstofreduktion. I 2020 blev næste kapitel slået op, hvor certificeret palmoliefrit HVO (90% CO2 reduktion i.f.t. diesel) blev taget i brug som en overgangsløsning mod en fuld elektrificering af vores flåde.

I dag bruges HVO brændstof på mere end 20 lastbiler dagligt, hvilket medfører en betragtelig årlig meromkostning for Unicon, og det forventes, at vores mere end 20 mobile pumpelastbiler vil køre på HVO til i hvert fald udgangen af dette årti, da der ikke aktuelt findes muligheder for en komplet elektrificering.

2020 VAR ÅRET HVOR...

Unicon lancerede Danmarks første hybride betonbil. De 4 hybride betonbiler kører på HVO.

Kombineret med hybridteknologien estimeres de nye betonbiler til at have et reduceret CO2-aftryk på 93 % sammenlignet med almindelige betonbiler, mens øvrige emissioner reduceres med op til 50 %.

Ellers er Unicons hovedfokus fremadrettet en komplet elektrificering af vores ca. 170 betonbiler, som vi anser for muligt. Unicon vurderer, at elektriske betonbiler er den mest udviklede teknologi i.f.t. at opnå en mere bæredygtig distribution af færdigbeton - dette gælder både i forhold til at understøtte emissionsfrie byggepladser og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Unicon har siden 2020 aggressivt opsøgt alle store europæiske lastbil- og opbygningsproducenter og meldt vores interesse i udviklingsprojekter og relevante serieprodukter, hvilket er meget atypisk for en betonproducent. På denne baggrund er det lykkedes Unicon at blive ”first mover” indenfor vores branche på verdensplan, hvilket bl.a. kunne ses, da Unicon i september 2021 introducerede verdens første serieproducerede elektriske betonbil, der naturligvis kører på grøn strøm.

Det er vigtigt at forstå, at de betonbiler og mobile pumpelastbiler, som Unicon skal bruge til den komplette elektrificering af flåden i dag ikke findes i fuldt omfang. Dette kræver derfor prioritering og et større udviklingsarbejde hos de relevante producenter og en kunde som Unicon, der er villig til at tage en risiko og investere i nye produkter.

PARAT TIL NÆSTE SKRIDT MOD EMISSIONSFRI DISTRIBUTION

Læs mere

LÆS VORES SENESTE NYHEDER ANGÅENDE DETTE EMNE VIA NEDENSTÅENDE

Kontakt vores fleet afdeling her

Er du interesseret i vores grønne omstilling og har du uddybende spørgsmål, så kontakt os endelig dirkete her, og vi vender tilbage snarest muligt.