UNI-Wall®

UNI-Wall® er en selvkompakterende og vibrationsfri beton, specielt udviklet til lodrette støbninger eller komplicerede støbninger i lukkede forme. UNI-Wall® er robust med særdeles gode flydeegenskaber. Dette gør UNI-Wall® til det oplagte valg, når du skal støbe in-situ.

 

UNI-Wall® er meget mørtelrig for i højere grad at opnå glatte og tætte overflader med færre luftblærer/-huller.

Fordele

FÆRRE MANDETIMER

Med UNI-Wall® opnås betydeligt færre luftblærer/-huller end ved traditionel flydebeton, derved undgås tidskrævende reparationer og efterbehandlinger, for at opnå den ønskede overflade.

FORBEDRET ARBEJDSMILJØ

Da UNI-Wall® flyder meget let, er der ikke brug for vibrering af betonen. Derved spares en tidskrævende, støjende og generende arbejds-opgave.

 

UNIKKE FLYDEEGENSKABER

Hele formen fyldes fuldstændigt, uden brug af mekanisk vibration. Derved spares udgift til leje af vibrationsudstyr.

ANVENDELSE

UNI-Wall® har et bredt anvendelsesområde og kan med fordel anvendes til:

• Vægge og støttemure

• Udfyldning af EPS-blokke (vægge)

• Søjler og bjælker

• Svært armerede konstruktioner med trange pladsforhold.

 

UNI-Wall® er ikke velegnet til vandrette støbninger, fx gulve og terrændæk. Her anbefales Lava beton® eller G-beton.

 

KVALITET

UNI-Wall® opfylder kravene i EN 206 samt DS/EN 206 DK NA. UNI-Wall® leveres som standard i aggressiv miljøpåvirkningsklasse, trykstyrkeklasse C35/45 i stenstørrelse 8 og 16 mm.

Afbindingstiden kan forventes at være som ved traditionel beton, men vil i kolde perioder være længere. Her anbefales derfor tilsætning af accelerator for at sikre en fornuftig afbind-ingstid.

Alle typer med stenkvalitet min. kl. A.

Produktdatablad

Brochure

FORBEHOLD

UDFØRELSE

· Underlag og form skal være ren.
Variationer i støbeformens overflader (ru hhv. meget glat, ny/gammelform) kan give luftblærer/-huller i
den færdige overflade.

· Brug egnet formolie og følg leverandørens anvisning. Må ikke ”tørre ud” og beskyt mod forurening.

· Form skal være tæt og dimensioneret for ydrostatisk tryk svarende til støbehastigheden.

· Udstøbning med pumpe anbefales. Gerne nedefra via pumpestuds.

· Hvor der anvendes slange, bør den være neddykket i betonen eller meget tæt på betonoverfladen. Brug kun
godkendt slangetype, max. længde 5 meter. Sørg for plads til slange. Afstand mellem nedstik max 5-6
meter.

· Moderat pumpehastighed, max. 15 m3/time, dog afhængig af den aktuelle geometri. Pumpning bør ske
kontinuert og kun stop, når slange flyttes.

· Tilpas læsstørrelse til aktuel støbehastighed.

· Vurder støbeafsnittets størrelse (fx væggens længde), så der ikke går for lang tid mellem de enkelte støbelag.

· Kan under særlige omstændigheder aflæsses med bånd, fx lave støttevægge, mindre konstruktioner etc.

· Betonen må IKKE styrtes mere end 0,5-1 m.

· Brug ikke motoriseret trillebør, dumper eller kranspand pga. risikoen for separation.

· Risikoen for luftblærer/-huller i overfladen er større for tynde vægge (120-150 mm) sammenlignet med
tykkere vægge (> 200 mm). Her har tæt armering også en betydning.

· Overvej mindre stenstørrelse hvis tæt armering, ved trange udstøbningsforhold etc.

· Det vil ofte være en god idé at udføre en mindre mock-up før egentlig produktion.

Læs også vores produktdatablad her