UNI-Wall®

UNI-Wall® er en selvkompakterende og vibrationsfri beton, specielt udviklet til lodrette støbninger eller komplicerede støbninger i lukkede forme. UNI-Wall® er robust med særdeles gode flydeegenskaber. Dette gør UNI-Wall® til det oplagte valg, når du skal støbe in-situ.

 

UNI-Wall® er meget mørtelrig for i højere grad at opnå glatte og tætte overflader med færre luftblærer/-huller.

Fordele

FÆRRE MANDETIMER

Med UNI-Wall® opnås betydeligt færre luftblærer/-huller end ved traditionel flydebeton, derved undgås tidskrævende reparationer og efterbehandlinger, for at opnå den ønskede overflade.

FORBEDRET ARBEJDSMILJØ

Da UNI-Wall® flyder meget let, er der ikke brug for vibrering af betonen. Derved spares en tidskrævende, støjende og generende arbejds-opgave.

 

UNIKKE FLYDEEGENSKABER

Hele formen fyldes fuldstændigt, uden brug af mekanisk vibration. Derved spares udgift til leje af vibrationsudstyr.

ANVENDELSE

UNI-Wall® har et bredt anvendelsesområde og kan med fordel anvendes til:

• Vægge og støttemure

• Udfyldning af EPS-blokke (vægge)

• Søjler og bjælker

• Svært armerede konstruktioner med trange pladsforhold.

 

UNI-Wall® er ikke velegnet til vandrette støbninger, fx gulve og terrændæk. Her anbefales Lava beton® eller G-beton.

 

KVALITET

UNI-Wall® opfylder kravene i DS/EN 206-1 og i DS 2426. UNI-Wall® leveres som standard i aggressiv miljøpåvirkningsklasse, trykstyrkeklasse C35/45 i stenstørrelse 8 og 16 mm.

Afbindingstiden kan forventes at være som ved traditionel beton, men vil i kolde perioder være længere. Her anbefales derfor tilsætning af accelerator for at sikre en fornuftig afbind-ingstid.

Alle typer med stenkvalitet min. kl. A.

FORBEHOLD

- Vi anbefaler udlægning med pumpe, men der kan også anvendes bånd

- For at opnå den flottest mulig overflade med minimale lufthuller, er det vigtigt at alle vej-ledninger om anvendelse og udførelse af UNI-Wall®, bliver fulgt.

Læs mere i vores produktdatablad her