Oversigt

Uni-Dry®

DET SIKRE VALG

Læs mere her
Uni-Ready®

FÆRDIGARMEREDE BETONLØSNINGER TIL LETBELASTEDE GULVE

Læs mere her
Uni-Funda

FÆRDIGARMEREDE BETONLØSNINGER TIL STRIBEFUNDAMENTER

Læs mere her
UNI-Wall®

DEN IDEELLE IN-SITU LØSNING

Læs mere her
UNI-Fill

TIL UDFYLDNING AF SLØJFEDE KLOAKRØR, RØRLEDNINGER OG TANKE

Læs mere her
UNI-Winter Fugebeton

TIL ELEMENTBYGGERI OM VINTEREN

Læs mere her
UNI-Green®

CO2 REDUCERET PRODUKT OG TILTAG

Læs mere her
Farvede betoner

FARVEDE BETONER TIL MANGE FORMÅL

LÆS MERE HER

UNI-SmartRock Plus

SmartRock Plus er en robust, mobilbaseret trådløs sensor,
der indstøbt i konstruktionen overvåger betonens
temperatur- og styrkeudvikling.