Ansøgning om Unicon-konto

Kundens oplysniger og faktureringsoplysninger

Betaling

Jeg bekræfter hermed, at de angivne oplysninger er rigtige. Da jeg ønsker kredit i forbindelse med mine køb hos Unicon, er jeg indforstået med, at Unicon må indhente oplysninger ommig i pengeinstitutter m.v. samt eventuelt søge kreditten forsikret.