UNI-Winter®

UNI-WinterTM er en gruppe af specialdesignede produktfamilier til udstøbning under vinterforhold. Første produkt i rækken er UNI-WinterTM Fugebeton, som er specielt egnet til sammenstøbning af betonelementer under vinterforhold. UNI-WinterTM Fugebeton leveres i to udgaver; A35 (0 gr. C) og A35 (-5 gr. C).

UNI-WinterTM Fugebeton er tilsat et specielt hærdeaccelererende additiv der sikrer, at fugebetonen udvikler styrke, selv ved meget lave temperaturer.

Fordele

UNDGÅ FORSINKELSER I VINTERPERIODER

Med UNI-WinterTM Fugebeton undgår man at sætte byggeriet på pause i de kolde perioder, så du kan fortsætte arbejdet helt ned til minus 5 graders frost.

Let at arbejde med

UNI-WinterTM Fugebeton har et højt sætmål og særdeles gode flydeegenskaber.

Ingen dyre og tidskrævende vinterforanstaltninger

UNI-WinterTM Fugebeton mindsker behoves for brug af dyre varmekanoner eller andre tids-krævende vinterforanstaltninger.

Vejledende styrkeudvikling for UNI-WinterTM Fugebeton A35 (-5 gr. C) og Fugebeton A35 (reference).

Betontemperatur min. +15 gr. C og lufttemperatur -5 gr. C.

 

ANVENDELSE

Uni-WinterTM Fugebeton er let bearbejdelig med et højt sætmål og særdeles gode flyde- egenskaber. Derved opnås en optimal omstøbning af armeringen og en høj kvalitet af elementsammenstøbningen, der sikrer fuld statisk bæreevne af elementbyggeriet.

 

UNI-WinterTM Fugebeton kan med fordel anvendes til:

• Sammenstøbning af huldækselementer

• Sammenstøbning af betonelementer generelt

• Udstøbning af mindre udsparinger etc.

 

KVALITET

UNI-WinterTM Fugebeton opfylder kravene i EN 206 samt DS/EN 206 DK NA.

UNI-WinterTM Fugebeton leveres i to varianter, en ned til lufttemperatur 0 gr. C og en ned til lufttemperatur -5 gr. C.

Begge varianter leveres som standard i aggressiv miljøpåvirkningsklasse, trykstyrkeklasse C35/45 med maksimal stenstørrelse 8 mm og i sætmålsintervallet 200-240 mm.

Der tilstræbes som minimum en friskbetontemperatur på +15 gr. C.

Produktdatablad

Brochure