FORSKNING OG UDVIKLING

Unicon bygger på en bæredygtig fremtid

Hver eneste dag producerer og leverer Unicon et af de mest uundværlige byggematerialer fra 40 fabrikker over hele Danmark.Vores færdigblandede beton indgår dermed i utallige byggerier som skal overholde alle tænkelige kvalitets- og miljømæssige krav. Vi stiller sandsynligvis selv de allerhøjeste krav til at medvirke til bæredygtigt byggeri med lavt energiforbrug, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.Vi leverer til mange større byggerier, hvor vores beton er grundlaget for betydelige energibesparelser. Og vi deltager løbende i udviklingsprojekter med interessenter fra hele kæden i byggeprocessen og omfattende arkitekter, bygherrer, ingeniører, højere læreanstalter, entreprenører og leverandører.

Se mere her:

Grøn beton: http://www.gronbeton.dk/

Tailor Crete: http://www.tailorcrete.com/

BioCrete: http://www.biocrete.dk/18977,2

Stålfiber Konsortiet: http://www.teknologisk.dk/projekter/29151

UNIKA Beton: http://www.unikabeton.dk/

Facts om Unicon – kvalitet og miljø

  • Akkrediterede produkt og system certifikater efter DS/EN ISO 9001, DS/EN 206-1 og DS 2426. Certifikaterne er udstedt af Dancert
  • Miljøledelse efter principperne i DS/ISO 14001

Vi er meget interesserede i at mødes med vores kunder – både om generelle spørgsmål og om specifikke projekter med krav til kvalitet, miljøhensyn, energi, form, farver og overflader.

Kontakt os her