Find den EPD du leder efter her:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD er en forkortelse af det engelske udtryk Environmental Product Declaration som på dansk betegnes som en Miljøvaredeklaration. Som det fremgår af betegnelsen, så er en EPD en deklaration, og i denne deklaration kan man finde oplysninger om produktets indvirkning på miljøet baseret på affaldsgenerering, energi- og ressourceforbrug, samt udledning til det omgivende miljø.

Fordi en EPD er bygget op efter nogle fastsatte standarder, så er det også muligt at sammenligne forskellige produkter. EPD’er kan anvendes som et værktøj til at vurdere den mest optimale løsning ved at indgå som dokumentation af bl.a. aftrykket for CO2-eq. En EPD er ikke et certifikat som garanterer bæredygtige produkter, men en EPD er derimod en deklaration som tydeligt og transparant kommunikerer et produkts miljømæssige påvirkning.

FAKTA OM UNICON EPD

I Unicon udarbejder vi produktspecifikke og projektspecifikke EPD’er for vores betoner. Disse EPD’er vil kunne erstatte brugen af generiske tal fra LCAbyg eller Ökobau databaserne, som er behæftet med en vis usikkerhedsfaktor.

INFO OM EPD

Udarbejdet efter standarderne

ISO 14025
EN 15804+A2:2019
EN 16757:2022 for Concrete and concrete elements

Gyldighedsperiode

5 år fra udstedelsestidspunktet

Tredjepartsverificerede

Ja

Udgivet i database

 

EPD Norge

https://www.epd-norge.no/epd-soekeresultat/?q=unicon&categoryID=376

Geografisk område

Danmark

Deklareret enhed

1 m3 beton

EPD Moduler

A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4 og D

PRODUKT EPD

I Unicon har vi udarbejdet en række produkt EPD’er som ligger offentligt tilgængeligt i EPD Norges database. Produkt EPD'er fra Unicon dækker over et års produktionsdata fra et landsdækkende gennemsnit af den specifikke betontypes produktkategori. Dette gennemsnit inkluderer derfor konsistensvarianter af betontypen, variationer i maksimal stenstørrelse og variation af bindersammensætning. Alle produkt EPD’er er udarbejdet med en gennemsnitlig kørselsafstand på 17,1 km fra produktionssted til byggeplads.

 

EPD nORGES DATABASE

PROJEKT EPD

I Unicon kan vi også udarbejde de mest nøjagtigt beregnende projektspecifikke EPD’er. Denne form for EPD’er er baseret på en specifik betonrecept i en bestemt konsistensvariant og med en bestemt maksimal stenstørrelse leveret med den aktuelle kørselsafstand til byggepladsen. En projektspecifik EPD regner derfor på det specifikke scenarie til et bestemt projekt. Der kan derfor også opnås fuld sporbarhed til den udførte kvalitetssikring på byggepladsen, da den anvendte betonrecept fremgår både af den projektspecifikke EPD såvel som følgesedlerne for hver levering. Da denne type EPD’er skal udarbejdes netop til det pågældende projekt, så kan de laves på bestilling ved at tage kontakt til Unicons tekniske afdeling af produktingeniører. For omkostninger forbundet med udarbejdelse af projektspecifikke EPD’er henviser vi til Unicons gældende prisliste.

Unicons Tekniske Afdeling mail: teknologiogkvalitet@unicon.dk