BETONGUIDE


I Danmark anvender vi fire miljøpåvirkninger som grundlag for materiale- og konstruktionsspecifikationer, nemlig passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljø­påvirkning.

Disse er defineret i EN 1992-1-1 DK NA:2007, som er det danske Anneks, der fastlægger betingelserne for implementeringen af Eurocode 2 i Danmark.

De fire miljøpåvirkninger benævnes i daglig tale P, M, A og E.

Der kan forekomme særlige miljøer inden for normens gyldighedsområde, for hvilke normen ikke foreskriver, hvilke forholdsregler der skal tages for at sikre konstruktionens bestandighed.

n Passiv miljøpåvirkning
n Moderat miljøpåvirkning
n Aggressiv miljøpåvirkning
n Ekstra aggressiv miljøpåvirkning

Betonguide - bolig, erhverv og landbrug

Passiv miljøpåvirkning

Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til passiv miljøpåvirkning:

- konstruktioner i indendørs tørt miljø
- jorddækkede fundamenter i lav og normal konsekvensklasse

Moderat miljøpåvirkning

Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til moderat miljøpåvirkning:

- funderingspæle
- fundamenter delvis over terræn
- jorddækkede fundamenter i høj konsekvensklasse
- udvendige vægge og facader
- udvendige søjler
- udvendige bjælker med konstruktivt beskyttet overside
- altanbrystninger
- installationskanaler
- ingeniørgange
- elevatorgruber

Betonguide - anlægskonstruktioner

Aggressiv miljøpåvirkning

Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til aggressiv miljøpåvirkning:

- udvendige dæk
- udvendige bjælker uden konstruktiv beskyttet overside
- støttemure
- lyskasser
- udvendige trapper
- kælderydervægge delvis over terræn
- kanaler, funderingspæle og gruber i moderat aggressivt grundvand
- konstruktionsdele i moderat aggressivt grundvand

Ekstra aggressiv miljøpåvirkning

Eksempler på, hvilke bygningsdele der normalt henregnes til ekstra aggressiv miljøpåvirkning:

- altangange, altanplader og altankonsoller
- parkeringsdæk
- svømmebade
- brosøjler
- kantbjælker på broer
- marine konstruktioner, f.eks. splashzonen
- kanaler, funderingspæle og gruber i stærkt aggressivt grundvand
- konstruktionsdele i stærkt aggressivt grundvand