PLANLÆGNING

Unicon – en aktiv medspiller i projektplanlægningen
Unicon tager altid aktivt stilling til betondelen i enhver projektbeskrivelse og yder bistand i forhold til bygherre og rådgiver. Kan vi se alternativer, der giver bedre, billigere eller hurtigere løsninger, får du det at vide i form af konkrete forslag til ændringer og dokumentation for vores forslag. Det kan f.eks. være forslag som:

 • Brug af beton med stålfibre (hurtigere løsning)
 • Brug af andre tilslagsmaterialer (mere holdbar løsning)
 • Brug af anden cementtype (ændret styrke)

Teknisk service til din rådighed
Unicons omfattende tekniske ekspertisen indenfor færdigblandet beton er naturligvis til fuld rådighed for vores kunder. Det betyder, at vi i planlægningsfasen bl.a. kan tilbyde:

 • Vejledning om betontyper og -løsninger
  Indgående vejledning fra Unicons tekniske afdeling om f.eks. fordele og ulemper ved brug af selvkompakterende beton eller beton tilsat stålfibre.
 • Beregning af temperaturforløb
  Unicon kan ved hjælp af et specielt udviklet IT-værktøj beregne det forventede temperaturforløb i en given situation og dermed vurdere risikoen for revner. Beregningerne bruges som dokumentation overfor bygherre eller ved tvivl om revnerisiko.

 • Beregning af udtørring
  Vi beregner udtørringstid og dermed ventetid ved brug af forskellige betontyper. Det betyder, at kunderne f.eks. kan tage stilling til, om det kan betale sig at vælge en hurtigere og måske dyrere type beton – men til gengæld spare 1-2 måneders ventetid.

 • Kurser og temamøder for dine medarbejdere
  Vi kan tilbyde kurser og temamøder i nye betonstandarder, gulve, vinterforanstaltninger eller efterbehandling.