PRODUKTSTANDARD

Unicon A/S er systemcertificeret efter DS/EN ISO 9001 og produktcertificeret efter EN 206 samt DS/EN 206 DK NA. Certifikaterne er udstedt af det akkrediterede certificeringsorgan Dancert A/S. Unicons standardvareprogram efter ovenstående betonstandarder, omfatter forprøvede og dokumenterede betoner:

  • I passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøpåvirkningsklasse.
  • Fra trykstyrkeklasse C8/10 til C40/50 MPa.
  • I stenstørrelser (Dmaks) fra 8 til 32 mm.
  • Som traditionel plastisk beton med konsistens fra sætmål 40 til 200 mm og fra trykstyrkeklasse C20/25 også som selvkompakterende Lava beton®.

Produktcertifikat /
Product certificate 
  Kvalitetsledelsescertifikat /
Quality management certificate

Produktcertifikat - Skovby (Galten) 

Unicons standardvareprogram efter betonstandarderne EN 206 samt DS/EN 206 DK NA omfatter også forprøvede funktionsbetoner så som:

  • Anlægsbeton til broer og andre anlægskonstruktioner
  • Gulvbeton til færdige ét-lagsgulve
  • Selvudtørrende beton, til undergulve med fugtfølsom belægning
  • Fugebetoner til fuger mellem fx huldæk
  • UNI-Light Classic®, beton med Hvid cement

Typisk kan betonerne leveres med forskellige valgfri materialer f.eks. retarder, accelerator samt plast- eller stålfibre.

Mange af standardvarerne kan leveres som “Grønne Betoner”, hvor det er sikret, at betonernes miljøbelastning er mindst mulig i hele deres livscyklus.  

Se desuden siden vores UNI-produkter for information om betoner med specielle egenskaber i forhold til udførelse af støbninger.

UNI-produkter