UNICONS SENIORKLUB

 

Unicons SeniorKlub blev stiftet den 14. juni 1995 og har til formål at bevare og uddybe pensionisternes kontakt med hinanden og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster som f.eks. byggeplads- og fabriksbesøg, orienteringsmøder, udlejning af feriebolig, årlig sommerudflugt og andre aktiviteter, herunder den ordinære generalforsamling i november/december.

SeniorKlubbens hjemmeside finder du på www.unicon-seniorklub.dk

Med venlig hilsen
Unicon’s SeniorKlub

Johnny Houtved
Formand