UNICONS SENIORKLUB

 

Unicons SeniorKlub blev stiftet den 14. juni 1995 og har til formål at bevare og uddybe pensionisternes kontakt med hinanden og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster som f.eks. udflugter og orienteringsmøder, bl.a. generalforsamlingen i december.

SeniorKlubbens hjemmeside finder du på www.unicon-seniorklub.dk

Medarbejdere i Unicon A/S, der ønsker at være medlem af SeniorKlubben, skal opfylde et af følgende kriterier:

  • Medarbejderen skal være gået på pension ved almindelig fastsat pensionsalder, førtidspension eller efterløn, skal have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed og være fyldt 55 år på fratrædelsestidspunktet.
  • Medarbejdere, der er fyldt 60 år og fortsat er ansat i Unicon A/S, har mulighed for at blive medlem af Unicon’s SeniorKlub. Medarbejderen skal dog have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S.
  • Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at tage individuelle hensyn ved optagelse af medlemmer i Unicon’s SeniorKlub.

Vi håber, at denne orientering tillige med et besøg på hjemmesiden kan skabe kendskab til og interesse for SeniorKlubben, således at medlemstallet vil stige med et øget antal nye og kommende Unicon-seniorer fra såvel øst som vest for Storebælt.

Med venlig hilsen
Unicons SeniorKlub

Henning Ahrens
Formand