Genbrugscenter skal bane vejen for genbrugsbeton i Danmark

Danmark halser efter vores nordiske naboer, når det gælder anvendelsen af genbrugsbeton i byggeriet. Det skal et prestigefyldt byggeprojekt i Københavns Sydhavn rette op på, når en nedrevet skorsten fra Amagerværket skal genanvendes i betonblandingen til opførelsen af et nyt genbrugscenter.

Genbrug og cirkulær økonomi

Genbrug og cirkulær økonomi udgør grundprincipperne bag det nye Sydhavn Genbrugscenter, som er en del af Københavns Kommunes klimaplan for 2025. De selvsamme principper gør sig også gældende i selve byggeriet af genbrugscenteret, der er tegnet af Bjarke Ingels’ arkitektgruppe BIG. Her skal betonvirksomheden Unicon nemlig udvinde og levere genbrugsbeton til det prestigefyldte byggeprojekt fra en nu tidligere 150 meter høj skorsten ved Amagerværket, som består af godt 5.000 tons beton:

- Opførelsen af det nye genbrugscenter er et ambitiøst byggeprojekt baseret på cirkulære principper, der har potentiale til at sætte helt nye standarder for anvendelse af genbrugsbeton i den danske byggesektor, hvor vi bl.a. halter efter Norge. Beton udgør fortsat det væsentligste byggemateriale inden for arkitekturen, og vi ser derfor store perspektiver i en øget genanvendelse af byggematerialer fra bygning til bygning i Danmark, hvor ressourceeffektivitet og grøn omstilling står højt på dagsordenen hos de fleste, forklarer teknologichef Ib Bælum Jensen fra Unicon.

Erstatter naturlige sten

Den knuste beton fra den nedrevet skorsten vil erstatte naturlige sten såsom granit, der normalvis udgør cirka 40 procent af volumen i beton. Heraf må kun 20 procent af stenene substitueres med genbrugsbeton ifølge dansk lov, men som noget helt særligt har dette byggeprojekt fået dispensation til at forsøge en 100 procent udskiftning af sten med genbrugsbeton i betonblandingen.

 

- Vi skal levere i omegnen af 1.200 kubikmeter beton til projektet, hvoraf genbrugsbeton vil udgøre cirka 40 procent, hvis ellers alt går efter planen her i udviklings- og testfasen. Genbrug af beton i byggeriet er en meget omkostningsfuld og kompleks proces, som kræver grundigt rensnings- og analysearbejde forud for en eventuel genanvendelse, siger Ib Bælum Jensen og fortsætter:

 

- Vi er ganske enkelt nødt til at sikre, at det byggemateriale, vi genbruger, ikke indeholder giftige stoffer eller andet forurenet affald, som kan havne i betonblandingen. Derfor er en bedre bearbejdning og håndtering af gamle byggematerialer vigtig for den fremtidige udbredelse af genbrug i byggeriet. I dette tilfælde udgør skorstenen vores eneste genbrugskilde, og det letter selvfølgelig processen en hel del.

Miljømæssige besparelser

Ifølge Ib Bælum Jensen opvejes de høje omkostninger til bearbejdning og udvinding af genbrugsbeton af de mange fordele, som muliggøres ved nyttiggørelse af deponeret byggeaffald:

 

- De åbenlyse fordele er, at vi genbruger et materiale, som ikke tidligere blev betragtet som en ressource, mens vi samtidig mindsker brugen af naturlige ressourcer. Der er i særdeleshed en besparelse forbundet med at mindske behovet for at udvinde og importere granit fra hovedsageligt Norge, som vi gør i dag grundet manglen på sten i Danmark. På den måde kan vi med udbredelsen af genbrugsbeton reducere miljøbelastningen fra bearbejdning og transport af granit betragteligt, forklarer Unicons teknologichef.

 

Udbredelsen af genbrugsbeton i byggeriet kræver dog syn for sagen i forhold til byggepotentiale og holdbarhed, hvilket er netop det, som byggeprojektet Sydhavn Genbrugscenter kan bidrage med:

 

- Den særlige dispensation giver os mulighed for at demonstrere, at genbrugsbeton kan indgå i betonblandingen som en fuldgod erstatning for naturlige sten uden at gå på kompromis med kvalitet og styrke. Byggeprojektet omfatter tilmed anvendelse af genbrugsbeton til beton i aggressiv miljøklasse for første gang i Danmark, og vi forventer derfor, at opførelsen af genbrugscenteret for alvor kan bane vejen for genbrugsbeton i den danske byggesektor, slutter Ib Bælum Jensen.

Andre projekter

Kontakt os