LEVERING

Hvad er dine krav til levering?

Individuelle leveringsaftaler
Ud fra din projektplan og dine specifikationer af krav, udarbejder vi en aftale for levering af beton til det konkrete projekt.

Unik leveringsfleksibilitet
Kombinationen af vores veluddannede medarbejdere, et opdateret logistiksystem, en stor fabrikskapacitet og en tilsvarende stor bilpark giver dig en unik fleksibilitet i forhold til levering. Derfor kan du som regel ændre det aftalte leveringstidspunkt og betonmængden med kort varsel. Vi beder dig dog om, at vi modtager større ændringer tidligst muligt og senest dagen før kl. 14.

Unicons kundeservicecenter – din garanti for levering til tiden
Al levering styres via Unicons Dispocentre, der hver dækker et mindre geografisk område. Her sidder et antal kørselsledere og tager imod ordrer, ændringer til aftalte leveringer og forespørgsler.

Al distribution er baseret på Unicons Dispo system. Det er et realtidsværktøj, der gør, at vi kan planlægge og optimere distributionen af beton ud fra aktuelle faktorer som bl.a.:

  • ændringer i leveringsønsker
  • type af beton i den enkelte rotérbil
  • bilernes status og geografiske placering lige nu
  • trafiksituationen

Med dette værktøj kan vi udnytte vores vognpark og fabrikskapacitet på tværs af lokalområder.
Det betyder, at du altid har mulighed for at:

  • Få besvaret alle henvendelser hurtigt og effektivt – meget kort ventetid i telefonen
  • Få præcis information om leveringstidspunkt.
  • Få varsel fra os ved forsinkelser (f.eks. på grund af trafikale problemer)

skaermbillede_470

Ved hjælp af dette skærmbillede har kørselslederen hele tiden overblik over dagens leveringer. Her kan kørselslederen se, præcis hvor i leveringsprocessen den enkelte bil fra den enkelte fabrik befinder sig. 

Hver rotérbil er udstyret med GPS og en række følere, der registrerer brug af f.eks. bånd til aflæsning. Ved hjælp GPS, nummeret på bilen og farvekoderne kan kørselslederne se bilens aktuelle status. Om et læs er sat i produktion, om det er på vej ud til kunden, om det er ved at blive læsset eller om bilen er tom og på vej hjem. Det betyder, at kunden altid kan få besked om, hvornår et bestilt læs ankommer. Vi kan også gribe ind og korrigere eller advisere kunden i tilfælde af forsinkelser – f.eks. hvis vi har haft ventetid ude hos en anden kunde, eller trafikken gør knuder.

Sikkerhed på leveringsstedet

Unicon vil gerne hjælpe dig med at sikre et trygt og sikkert arbejdsmilø på leveringsstedet. Derfor har vi i samarbejde med Dansk Beton udarbejdet en pjece, der indeholder vejledning om sikker betonlevering med bånd eller pumpe samt en tjekliste for bestilling af beton.

Du kan se og downloade pjecen på dansk her. 

Sikkerhed