CERTIFICERINGSORDNING AF BYGGERI ELLER BYOMRÅDE

DGNB er en frivillig certificeringsordning af byggeri eller byområde, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed. DGNB stammer fra Tyskland, men er indført i en revideret udgave i Danmark, hvor den er blevet den dominerende certificeringsordning.

I DGNB evalueres ud fra seks hovedområder; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Her udgør hvert område en procentdel af den samlede pointgivning, som kan lede til en certificering til enten DGNB Bronze, DGNB Sølv, DGNB Guld eller DGNB Platin niveau.

 

Herudover kan projektet også opnå tillægsudmærkelser såsom DGNB Hjerte og DGNB Diamant ved en særlig indsats indenfor bestemte områder.

En DGNB certificering giver derfor et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, hvor der ikke kun er fokus på det miljømæssige aspekt af byggeri, men også inddrager økonomiske og sociokulturelle faktorer.

BETON I DGNB-SYSTEMET

Læs mere

UNICONS BIDRAG TIL DGNB

 • Som materialeproducent af fabriksbeton har Unicon en stor indflydelse på de tilgængelige materialets kvalitet og samtidigt et ansvar for at sikre, at produktudvikling foretages i en mere bæredygtig retning. I Unicon bestræber vi os på en konstant udvikling for at kunne bidrage til den bæredygtige omstilling, hvilket har resulteret i flere forskellige pointgivende tiltag jævnfør DGNB systemet.

  UNI-GREEN beton
  Unicon har i 2021 lanceret produktserien UNI-GREEN, som er beton med reduceret CO2 aftryk på ca. 25% i forhold til brug af traditionelle betoner i branchen. Denne produktserie vil kunne indgå i et variantstudie og samtidigt reducere det samlede CO2 aftryk i en LCA, og vil derfor være pointgivende i kriterie ENV 1.1.

  Læs mere om UNI-GREEN serien her

 • Unicon køber kun naturlige tilslagsmaterialer som stammer fra eller er bearbejdet i EØS landene eller Schweiz, hvilket er pointgivende i ENV 1.3.

  I Unicon har vi god erfaring med genanvendt tilslag fra gamle betonkonstruktioner som kan anvendes i ny beton og derved erstatte brug af jomfruelige naturlige tilslagsmaterialer, som er pointgivende i TEC 1.6. Denne proces kræver et solidt materialekendskab og en effektiv nedrivningsproces, hvorfor betonproducenten med fordel kan inddrages inden nedrivningsprocessen startes.

  Yderligere har Unicon implementeret brug af nedknust procestilslag i funktionsbetoner og betoner i passiv miljøpåvirkning, som kan være pointgivende i TEC 1.6. Nedknust procestilslag fremstilles af en spildfraktion, som typisk vil blive anvendt til vejfyld og derfor defineret som QL1. I Unicon tager vi derimod denne fraktion retur på fabrikken, forarbejder det og anvender det i ny beton, så spildfraktionen kan opklassificeres fra QL1 til QL2.

  Læs mere om Unicons ambitioner for brug af nedknust procestilslag og genanvendt tilslag her.

 • Unicon er certificerede brugere af Dansk Betons tredjepartsverificerede EPD værktøj. Dette værktøj udarbejder miljøvaredeklarationer også kaldet EPD’er efter kravene angivet i EN 15804+A1 og udgives i EPD Danmarks database.

  Vi kan derfor levere både produktspecifikke og projektspecifikke EPD’er som kan indgå i en LCA i ENV 1.1 uden tillæg fra usikkerhedsfaktor og være pointgivende i TEC 1.8.
  Vi har yderligere muligheden for at beregne fase A4 Transport til byggeplads.

  Læs nærmere og se Unicons miljøvaredeklarationer her

  Som dokumentationsmateriale til dette kriterie har Unicon følgesedler på alle leverancer. Yderligere har vi mulighed for at lave en rapportering på alle kørte afstande, anvendte biltyper inkl. emissionsfri levering og betonvoluminer specificeret ud på forskellige styrkeklasser og følgeseddelnummer, hvorved det totale CO2 aftryk på transport af betonen til byggepladsen kan beregnes med stor nøjagtighed.

  Ved ønske om et tilbud på denne form for rapportering kan Unicons tekniske afdeling af produktingeniører kontaktes. Ved omkostninger forbundet med rapportering henviser vi til Unicons gældende prisliste.

  Unicons Tekniske Afdeling mail: Teknologiogkvalitet@unicon.dk

Unicon kan bidrage til 59,3% af den samlede DGNB score

Procentsatsen beskriver de kriterier i et kontorbyggeri, hvor Unicons produkter og tiltag kan have
indflydelse på pointtildelingen. Det er altså ikke alene vores produkter og tiltag, der sikrer de 59,3%.

Unicon er premium-medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er byggeriets egen medlemsorganisation for DGNB-certificeret byggeri i Danmark.

Igennem Rådet for Bæredygtigt Byggeri har Unicon fået uddannet en DGNB konsulent, og derved fået styrket vores kompetencer indenfor feltet.

LÆS MERE OM UNICONS BIDRAG TIL DGNB

Camilla Hjørringgaard

Product Engineer • Technology & Quality

camilla.hjoerringgaard@unicon.dk