RÅDGIVENDE INGENIØR

BETONTYPER OG LØSNINGER

Unicons standardvareprogram efter betonstandarderne DS/EN 206-1 og DS 2426 omfatter forprøvede og dokumenterede betoner:

  • i passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse
    fra trykstyrkeklasse C8/10 til C40/50
  • i stenstørrelser fra 8 mm til 32 mm
  • som traditionel plastisk beton fra sætmål 40 mm til 200 mm
  • som selvkompakterende beton (fra trykstyrkeklasse C20/25)

Produktprogrammet omfatter desuden en række funktionsbetoner, som er særligt tilpassede forhold under udførelsen eller påvirkninger i konstruktionens levetid.

Unicon har endvidere stor ekspertise og erfaring i udvikling af specielle betoner med helt særlige egenskaber.

Betonen kan leveres med forskellige tilvalg som f.eks. retarder, accelerator , plast- eller stålfibre.
Mange af standardvarerne kan leveres som “Grønne betoner”, hvor miljøbelastningen er mindst mulig i hele betonens livscyklus.

Betonguiden giver hjælp til at fastlægge den rigtige betontype til hver enkelt konstruktionsdel.