PRODUKTER OG SERVICES

BETONGUIDE - ANLÆG

Anlægskonstruktioner er offentligt byggeri som:

  • broer
  • havne- og kajanlæg
  • renseanlæg
  • dæmninger
  • andre bygværker, som ikke kan betegnes som huse eller bygninger.

Der vil typisk være en omfattende projektbeskrivelse som entydigt beskriver de enkelte betontyper. De valg som skal gøres indskrænker sig derfor ofte til forhold relateret til den valgte udførelsesmetode, eks, konsistens, stenstørrelse, undervandsbeton osv..

Disse projekter skal typisk udføres ikke blot med reference til den danske betonstandard, men desuden til den konkrete “Særlige ArbejdsBeskrivelse”, SAB, samt til en standardbeskrivelse, eks. “Vejdirektoratets Almindelig ArbejdsBeskrivelse for betonbroer”, AAB.

Anlægskonstruktioner er af stor betydning for samfundet og projekteres derfor ofte med længere levetid og med en mere omfattende kontrol end for normale bygningskonstruktioner.

Dette gennemføres typisk ved at foreskrive udførelse i Skærpet Kontrolklasse, samt evt. prøvestøbning af repræsentative konstruktioner før byggeriet kan påbegyndes, suppleret med byggepladsprøvning under byggeriet.

De fleste konstruktioner er hjemhørende i aggressiv eller ekstra aggressiv miljøklasse, og i mange projekter suppleres der med krav om stentilslag af ren granit samt at cementen skal have både lavt alkaliindhold og enten moderat eller høj modstand mod sulfatangreb.