Offentliggør ESG-rapport:

CO2-reduceret beton fyldte 40 procent af Unicons samlede produktion i 2023

Beton med op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet udgjorde hele 40 procent af den samlede mængde beton, som Unicon kørte ud til kunderne i 2023. Desuden har Unicon i løbet af 2023 bl.a. reduceret sin CO2-udledning med næsten 15 procent, reduceret mængden af genereret affald med 16 procent og mere end tredoblet antallet af træningstimer blandt medarbejderne. Det viser virksomhedens netop offentliggjorte ESG-rapport.


40 procent af Unicons betonleverancer bestod sidste år af CO2-reduceret beton med op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. Et resultat og milepæl, Unicon, der er Danmarks største og ældste producent og leverandør af færdigblandet beton, nu kan offentliggøre sammen med udgivelsen af virksomhedens ESG-rapport for 2023, der kortlægger virksomhedens øvrige initiativer inden for klima og miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse


- Der er uden tvivl tale om en markant milepæl for Unicon, når vi kan køre hele 40 procent af vores samlede produktion ud som CO2-reduceret beton. Vi har et mål om at anvende CO2-reduceret beton i alle de byggerier, hvor det er teknisk muligt, således vi kan bidrage til en mindsket klimapåvirkning i den danske byggebranche. Derfor er det naturligvis glædeligt, at CO2-reduceret beton nu fylder så stor en del af vores leverancer til byggeriet, siger adm. direktør Casper Mathiasen fra Unicon.

Unicons CO2-reducerede beton, der er baseret på Aalborg Portlands FUTURECEM-cement produceret med kalcineret ler og kalkfiller, blev officielt introduceret til det danske marked i begyndelsen af 2021 under navnet UNI-Green. Siden har Unicon gjort CO2-reduceret beton til virksomhedens standardbeton inden for en række områder.


- Vores C02-reducerede beton har nu været på markedet i knap tre år, hvor betonen har bevist sine kvaliteter bestående i samme styrke og holdbarhed som konventionel grå beton. Derfor valgte vi som de første at gøre CO2-reduceret beton til standardbetonen inden for Passiv og Moderat miljøpåvirkning. Det viser sig nu også i den store andel af CO2-reduceret beton, vi samlet producerer hos Unicon, og samtidig har vi som mål, at CO2-reduceret beton skal fylde endnu mere af vores betonleverancer i de kommende år, siger Casper Mathiasen.


Udover produktion af beton med lavere CO2-aftryk er genanvendelse og cirkulær produktion ligeledes et nøgleområde for Unicon. Virksomheden lykkedes således at genanvende 60.000 tons overskuds- og affaldsbeton i nye betonblandinger i 2023, ligesom Unicon genanvendte 47 millioner liter vand, der er opsamlet som enten regnvand eller vand fra vask af betonbiler på virksomhedens fabrikker.

Desuden viser Unicons ESG-rapport for 2023 bl.a., at virksomheden i 2023 reducerede sin CO2-udledning med 14,8 procent sammenlignet med 2022, ligesom virksomheden reducerede mængden af genereret affald med 16 procent og hævede antallet af træningstimer blandt medarbejderne fra 2107 til 7852 timer på tværs af virksomheden.


- Vi er glade for, at vi kan se fremgang på flere af de parametre, som vi løbende måler på. Samtidig tydeliggør vores ESG-rapport også, hvor vi bør sætte ind i indeværende og de kommende år for at følge den strategi, som vi har lagt for vores arbejde med initiativer inden for klima og miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse, lyder det fra Casper Mathiasen.


Unicons ESG-rapport for 2023 kan læse her.