Mentorer styrker vores virksomhed og ansatte

Artikel fra https://lastbilmagasinet.dk/
Af: Jakob Bargmann

Hos Unicon vil man mande kraftigt op på lærlingefronten og har netop sendt 15 medarbejdere på et mentorkursus hos AMU Nordjylland– en klar styrkelse af virksomhed, uddannelse og medarbejdere, lyder det fra HR-chef Lene Kristensen

Som omtalt i Lastbil Magasinet for nylig har TUR – Transportererhvervets Uddannelser ved årets indgang valgt at relancere mentoruddannelsen til transportbranchen.

En af de virksomheder, der netop nu har ansatte på TURS mentorkursus, er Unicon. Virksomheden, der er Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton, har ikke tidligere haft elever og lærlinge, men har nu valgt at mande kraftigt op på den del i form af blandt andet chaufførelever, indkøbselever, shippingelever og industrioperatørelever.

Unicon har pt. 15 mand på kursus hos AMU Nordjylland, for at få de kan få bevis på, at de er mentorer.  

- For os handler mentordelen både om at have nogen at støtte sig til og om fastholdelse af nye medarbejdere. Og så er mentorerne selvfølgelig en medvirkende faktor til, at vi sikrer en elevuddannelse med kvalitet. Det er rigtig vigtigt for os, at vi tilbyder en uddannelse med høj kvalitet, og der er en mentor selvfølgelig en vigtig faktor. Det er ikke hvem som helst, der bare kan blive chauffør hos Unicon. De skal kunne rigtig meget som Unicon-chauffører. Arbejdet kræver dygtige chauffører, så det kræver, at vi giver eleverne en god uddannelse, siger HR-chef hos Unicon, Lene Kristensen.

- Med deres rolle som mentorer bliver medarbejderne bevidste om, at det at være elev ofte er forbundet med det at være ”ung og grøn”, og at der kan være mange indforståede handlemåder i en virksomhed, så man er nødt til at forklare, hvorfor vi gør tingene, som vi gør, samt at man som elev er under uddannelse, så man er i gang med en udvikling.  

Lene Kristensen påpeger, at unge, der kommer til Unicon som lærlinge, ofte vil være mennesker, der skal i gang med deres første rigtige arbejde.  

- Der er bare noget anderledes ved at få elever og lærlinge ind blandt de mere ”traditionelle ansatte”. Det er deres første rigtige job, de har to arbejdsgivere - i form af skole og virksomhed - og de følger et meget struktureret forløb, der også kræver noget opfølgning, siger Lene Kristensen.

Og så understreger hun, at der kan være stor forskel på både baggrund og mentalitet hos nye ansatte, hvilket er noget, der skal tages højde for i den daglige omgang med de unge mennesker.

- De kan komme til os med vidt forskellige baggrunde. Nogle har brug for mere faste rammer og tryghed, og så er der andre, der bare suser afsted med fuld fart fremad.

Unicon tæller i dag 400 ansatte. Heraf er de 200 chauffører.  

- Så vi er mindst lige så meget en logistikvirksomhed, som vi er en produktionsvirksomhed.

Men ligesom så mange andre virksomheder står også Unicon med en rekrutteringsudfordring, og derfor ser HR-chefen også mentorerne som en klar gevinst - både i forhold til nye elever og lærlinge, men også i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere generelt.  

- De her 15 mennesker er de allerførste, vi har på et mentorkursus. Med et mentorkursus får de en uddannelse, der gør, at de er oplagte at pege på til at hjælpe, når vi får en ny medarbejder. Og så vil vi også gerne skabe et netværk vores mentorer imellem, så de har nogen at trække på, tilføjer Lene Kristensen.  

Samtidig slår hun fast, at en mentor selvfølgelig også har sit eget daglige arbejde at passe.  

- Så der er selvfølgelig også en fabriksleder bag ved alt det her, som så i sidste ende står med personaleansvar for både mentorer og elever, siger Lene Kristensen.