Vi følger alle udviklingen i Danmark med stor interesse. Vi tilpasser os løbende de retningslinjer, som regeringen udstikker, som borgere og som medarbejdere rundt i danske virksomheder.

I Unicon er vi meget bevidste om, at vi skal medvirke til at holde produktion, økonomi og samfund i gang, men på en måde, hvor vi omgås hinanden mindst muligt og efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

For Unicon kommer sikkerhed altid først. Derfor kan du være sikker på, at vores medarbejdere har taget alle forholdsregler, når betonen leveres. Det samme forventer vi af jer, så vi også på byggepladserne er med til at mindske risikoen for smitte af Covid-19 mest muligt.

Nedenstående kan du løbende følge med i de nyeste Unicon specifikke tiltag der er gældende for at mindske smitten.

Jan Søndergaard Hansen

Direktør

18/03 2020 - Ændring af modtagerkontrol

Unicon ønsker, i forbindelse med risikoen for smitteoverførsel af coronavirus, at minimere kontakten mellem vores chauffører og vores kunder på byggepladserne.

Unicon vil derfor midlertidigt ikke bede kunderne underskrive på TMS3 efter endt aflæsning.

Foreløbig følgeseddel på papir vil blive afleveret og mundtlig orientering om betontype og mængde vil ske til repræsentant på byggepladsen før start aflæsning.

Ovenstående betragtes som kundens modtagekontrol, og værende ligestillet med en kundens kvittering af følgeseddel, med mindre der bliver gjort indsigelse mod oplysningerne i følgeseddel inden afgang fra byggepladsen.