Ambitiøst udviklingsprojekt:

Unicon udvikler beton med ’ultralavt’ CO2-aftryk og udfordrer samtidig nutidens byggeplanlægning

 

Betonproducenten Unicon har udviklet en ny betontype på forsøgsniveau, der har et ’ultralavt’ CO2-aftryk, som er reduceret med over 50 procent sammenlignet med branchegennemsnittet. Betonen baserer sig udelukkende på betonrester, opsamlet regn- og procesvand, flyveaske samt den CO2-reducerede cement FutureCEM. Hærdetiden er imidlertid længere end for konventionelle betoner, og derfor udfordrer betonproducenten nutidens byggeplanlægning med henblik på at skabe endnu større CO2-reduktioner i byggeriet.

Siden omfavnelsen af den CO2-reducerede cement FutureCEM med op til 30 procent lavere CO2-aftryk har Unicon haft som mål at gøre den såkaldte UNI-Green beton-serie til sin nye standardbeton, og sideløbende har virksomheden udforsket mulighederne for at skabe yderligere CO2-reduktioner. På den baggrund har Unicon nu udviklet en ny beton på forsøgsbasis, der potentielt kan rykke standarderne inden for betonbyggeri. Unicon indledte arbejdet i sin udviklingsafdeling for mere end et år siden, og det er nu lykkedes Unicon at skabe en prototype på en ’ultra low carbon’-beton med over 50 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet for tilsvarende konventionel beton i 2020.

- Vi har det seneste år arbejdet intensivt på at flytte grænserne for, hvad vi troede, der var muligt inden for CO2-reduceret beton. Samtidig har vi udfordret os selv og den vanetænkning, der hersker i forhold til fremstillingen af beton og forventningen til dens egenskaber. Her står vi med et rigtig stærkt resultat, der både sikrer en markant CO2-reduktion og samtidig opnår styrken, men på et senere tidspunkt. Det handler dog ikke kun om CO2, men også om at tænke cirkulært og sikre en så høj ressourceeffektivitet som muligt, hvorfor vi udelukkende udnytter genbrugsbeton og genanvendt vand i betonblandingen, forklarer Casper Mathiasen, direktør i Unicon.

Den CO2-reducerede beton, som Unicon har udviklet gennem en række tests og beskriver som ultra low carbon beton, består primært af en den CO2-reducerede cement FutureCEM, der har op til 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel cement, i kombination med flyveaske. Derudover baserer betonen sig udelukkende på genbrugsbeton fra nedknusning af egne betonrester i stedet for naturligt tilslag fra grusgravene, ligesom der kun anvendes opsamlet regnvand og genanvendt procesvand i stedet for rent drikkevand i betonblandingen. Således er man lykkedes med at skabe en beton med et markant lavere CO2-aftryk, ligesom den udelukkende baserer sig på genanvendt stentilslagsmateriale og vand.

 

CO2-reduktioner kræver ændrede vaner i byggebranchen

Den nye ultra low carbon beton har et CO2-aftryk på 80 kg pr. kubikmeter, mens en sammenlignelig konventionel beton har et aftryk på 170 kg pr. kubikmeter beton. Potentialet i den nye ultra low carbon betons anvendelsesmuligheder er mange, men begrænser sig foreløbigt til projekter uden for standarderne. Længere hærdetid er imidlertid et grundvilkår, hvis man vil skabe en markant CO2-reduktion i betonen, lyder det fra Ib Bælum, teknologichef hos Unicon:

Ib Bælum, Teknologichef Unicon

- Udfordringen med beton med ultralavt CO2-aftryk på under 100 kilo pr. kubikmeter er, at de mekaniske egenskaber og betonens fulde styrke udvikles langsommere, hvorfor man må finde sig i at vente lidt længere end de normale 28 dage, som er standardtidsgrænsen for beton. Efter 28 dage har denne forsøgsbeton en såkaldt trykstyrke på 5, hvilket er uden for standarderne, men alligevel rigeligt til, at betonen er hærdet så meget, at der kan bygges videre på den i mange tilfælde. Og efter 56 dage er styrken steget tilstrækkeligt, således den ligger inden for standarderne, forklarer Ib Bælum.

På den baggrund opfordrer Unicon-direktør Casper Mathiasen også byggeriets parter til at genoverveje nutidens måde at arbejde på, således man eksempelvis kan tage højde for længere styrkeudviklinger med henblik på at opnå nogle markante CO2-reduktioner.

- Vi i byggebranchen bærer et stort ansvar for at levere nogle mere klimarigtige løsninger. Derfor må vi indse, at bedre løsninger for miljøet kræver, at vi alle er villige til at gentænke måden, vi arbejder på, hvis vi sammen skal flytte os. Derfor opfordrer vi til, at man tager nutidens byggeplanlægning op til revision, således der eksempelvis gives rum til længere hærdetider og styrkeudviklinger for betonstøbninger. Vi mener i hvert fald, at det er ventetiden værd, når man ser på størrelsen af CO2-reduktioner, siger Casper Mathiasen og fortsætter:

- Vi ser frem til at teste den nye ultra low carbon beton af i praksis, og her er vi afhængige af at indgå samarbejder med visionære bygherrer, entreprenører og rådgivere, der er klar til at gå nogle ekstra skridt, så vi endnu en gang kan få flyttet standarden i branchen.

 

Unicon arbejder netop nu med kommercialisering af ultra low carbon betonen og forventer at kunne lancere tre produkter baseret på teknologien inden for tre til seks måneder.