Spirende efterspørgsel efter grøn beton

Unicon har over en årrække arbejdet med udviklingen af mere klimavenlige betoner. Senest med virksomhedens deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet Grøn Beton II, der efter de seneste ugers store opmærksomhed allerede har ført til flere henvendelser fra byggebranchen til Unicon.

Det netop afsluttede Grøn Beton II-projekt har fået massiv opmærksomhed i både ugerne op til og efter afslutningskonferencen den 28. februar. Her blev resultaterne af det fem år lange forsknings- og udviklingsprojekt præsenteret ved en konference på Teknologisk Institut, og de dækker bl.a. over udviklingen af en ny cementtype med et reduceret CO₂-aftryk på op til 30 procent, nye designmetoder, unikke data til fremtidig forskning i langtidsholdbarhed, fire demonstrationsbygværker og meget andet.

 

Projektet har haft deltagelse af en lang række virksomheder, heriblandt Unicon og Aalborg Portland, samt forskningsinstitutioner og videnscentre. Som Danmarks største og ældste betonproducent og -leverandør spillede Unicon især en vigtig rolle i forhold til tests og forsøg i praksis:

 

- I så store og ambitiøse projekter som Grøn Beton II skal vi hele tiden have for øje, at vi skal kunne omsætte forskningen til ny viden og nye materialer i praksis. Derfor er det vigtigt, at man inddrager hele værdikæden i sådanne projekter, så vi får bygget bro mellem forskere, laboratorierne og byggepladserne. Ellers har forskningen kun en lille reel værdi. Sammen med en af vores kunder var vi derved med til at sikre, at projektet ikke blev for teoretisk, og vi er meget stolte over resultaterne, forklarer teknologichef Ib Bælum Jensen fra Unicon, som selv medvirkede i projektet.

 

- Vores rolle i projektet var at teste og sikre egnetheden af den grønne beton, som består af en helt ny cementtype, hvor bl.a. kalcineret ler har erstattet en større andel cementklinker. Den nye grønne beton skal  være anvendelig på lige fod med andre betoner, og den må derfor hverken hærde for hurtigt eller for langsomt, og så må den friske beton heller ikke klistre for meget, fortsætter han.

 

De tydeligste beviser på Grøn Beton II-projektets store resultater og praktiske berettigelse finder man i de fire store demonstrationsbygværker, hvor den grønne betontype er blevet anvendt i brobyggeri. Her har Unicon været leverandør til samtlige demonstrationsbygværker, som kulminerede med et fjerde af slagsen, da et gulv og en væg  til DTU’s nye og ambitiøse betonlaboratorium blev støbt i  som det sidste demoprojekt i  Grøn Beton II.

 

- Brobyggeri udgør meget krævende konstruktioner, og demonstrationsbygværkerne er derfor meget overbevisende for hele branchen og slutkunderne. Af den årsag har vi også allerede fået mange henvendelser i forbindelse med al den positive opmærksomhed omkring afslutningskonferencen, fortæller Ib Bælum Jensen og fortsætter:

 

- Efterspørgslen er spirende, og det giver grund til optimisme, idet efterspørgslen skal skabe grundlaget for den grønne betons kommercielle bæredygtighed. Her mærker vi allerede interessen fra især arkitekter og entreprenører, der står foran opførelsen af fx prestigeprojekter, hvor bæredygtighed skal støbes ind i bygningerne. Her er mere klimavenlige betoner jo den eneste vej frem, da in situ støbt beton t stadig er det eneste byggemateriale, der besidder lige dele holdbarhed og styrke samt ubegrænsede arkitektoniske muligheder. Og på den måde efterkommer omverdenens nuværende og kommende krav om bæredygtighed.

 

Grøn Beton II er – som navnet antyder – det andet i rækken af store, ambitiøse forskning og udviklingsprojekter inden for byggesektoren. Grøn Beton I forløb for ca. 20 år siden og førte bl.a. til udviklingen af rapidcementen, der kunne fremstilles ved lavere temperaturer, og som i dag er den mest anvendte cement i danske betoner. Ambitionen er den samme i Grøn Beton II, hvor man hos Unicon håber at kunne bidrage til udbredelsen af mere klimavenlige betoner i byggebranchen.

 

- Vi har været med i mange forskningssamarbejder og udviklingsprojekter gennem årene, og vi arbejder i dag intensivt med fx anvendelsen af genbrugsbeton inden for byggeriet. Det er dog kun de færreste projekter, som har samme skala og perspektiver som Grøn Beton-projekterne, og den seneste version er blot endnu en milepæl på en rejse, der allerede har skabt et solidt grundlag for det videre arbejde med bæredygtighed i både den danske og internationale betonsektor, slutter Ib Bælum Jensen.