EKSTRAORDINÆRT PRISVARSEL PR. 1. MAJ 2022

Siden 2021 har verdenssituationen ændret sig hurtigt og markant. Dette påvirker især energi- og brændstofpriserne, hvilket har afgørende betydning for mange af Unicons leverandører samt vores egen produktion og drift. Unicons leverandør af cement forventer desuden en fordobling af CO2-tillægget som følge af prisudviklingen på CO2.


Omkostningerne har især været tiltagende de seneste måneder og har nu nået et niveau, hvor Unicon ikke længere alene er i stand til at påtage sig disse. Vi må derfor med beklagelse varsle nye priser pr. 1. maj 2022.

Vi håber på en stabilisering af energimarkedet og CO2 priserne, således vi i tæt samarbejde med vores leverandører kan holde betonpriserne i ro og undgå yderligere reguleringer.


Som en reaktion på prisvarsling fra vores leverandører samt de stigende omkostninger i markedet varsles to reguleringer gældende pr. 1. maj 2022:


- CO2-tillægget reguleres med 27 kr. pr. m3 beton
- Miljøtillægget reguleres med 15 kr. pr. m3 beton


- Desuden indføres et nyt energitillæg på færdigblandet beton på 60 kr. pr. m3 gældende pr. 1. juli 2022.

Dette skyldes blandt andet den globale højkonjunktur og det meget høje aktivitetsniveau inden for byggeriet, hvilket har medførte betydeligt stigende priser på energi, råmaterialer, transport samt CO2 ind i 2022. General knaphed på ressourcer i markedet, forværrer situationen yderligere.

Unicon vil gøre sit bedste for at varsle og holde alle løbende opdateret i disse ustadige tider.

Den nye prisliste er tilgængelig på vores website under priser, eller via nedenstående links: 

Prisliste Maj 2022

Prisliste pumper maj 2022

 

English version of the pricelist: 

 

Pricelist may 2022

Pricelist pumps may 2022