Brug den rette beton og spar CO2   

Hos Unicon A/S arbejder de meget med fremtidens bæredygtige krav til beton.
Med det nye Byggereglement fra nytår regner de med, at bygherrer, rådgivere og entreprenører begynder at efterspørge
grønne løsninger og dokumentation af disse i højere grad.

AF JENS KISKER

Unicon kan hjælpe deres kunder på flere måder, men de oplever, at mange specifikationer og kontrakter er indgået for lang tid siden, så der ikke er fokus på bæredygtighed i disse. Der sker
dog noget her, når nye bæredygtighedskrav til bygninger over 1000 m2 bliver skrevet ind i det nye Bygningsreglement til næste år, forudser Ib Bælum Jensen, teknologichef hos Unicon:


”Det begynder hos bygherre og rådgivere, som skal tage stilling til valgene i de kommende byggeprojekter. Vi har været med til flere projekter med genanvendt beton, ligesom vi arbejder meget med  reduktionen af CO2, som vi har ambitioner om at reducere udledningen af med 50 procent fra 2019-niveauet og frem til 2030. Vi har allerede markedsført vores 25 procent CO2-reducerede UNI-Green, som vi benytter som standard, selvom ikke alle efterspørger det endnu. Her er anvendt mindst mulig cementklinke, som har været igennem cementovne, som er den store skurk i udledningen af CO2.”


Rette produkter til rette projekter Beton med FUTURECEM® er en del af fremtidens betontyper, og Unicon er med og benytter det i dag i cirka halvdelen af deres produkter. Men ifølge Ib Bælum Jensen er der flere ting, man skal være opmærksom på, og flere steder hvor de kan hjælpe deres kunder med at træffe det rette valg om betonens kvalitet.

 

”Vi har allerede markedsført vores 25 procent CO2-reducerede UNI-Green, som vi benytter som standard, selvom ikke alle efterspørger det endnu”

Ib Bælum Jensen, teknologichef hos Unicon

”For eksempel kræves der en særlig kvalitet, hvis man benytter betonen i udsatte miljøer som i havet, men når man ikke er i de miljøer, er det ikke nødvendigt med den samme kvalitet. Derfor laver man ofte noget, der er alt for godt, om man så må sige. Her kan man spare CO2, og vi hjælper gerne vores kunder med dette, selvom vi kunne tjene mere på at levere løsningen i højere styrke,” siger han og tilføjer, at de i dag også har ansat en certificeret DGNB-specialist, som kan rådgive på dette område. Fokus på DGNB, logistik og samarbejder DGNB kræver meget dokumentation,
og det leverer Unicon - det være sig helt ned til den enkelte lastbils levering.

Transport er et område, som der kommer mere fokus på fremover, og det er en mulighed for at opnå point i DGNB-certificeringen. ”Vi arbejder også med vores EPD (miljøvaredeklaration) i forhold
til blandt andet livcyklusanalysen (LCA), hvor vi for eksempel ser på logistik med indkøb af el-lastvogne og hybridlastvogne, som kan læsse af og på med el. Det giver også fordele i byerne med mindre støj og partikelforurening og dermed mulighed for bedre arbejdsmiljø,” fortæller Ib Bælum Jensen og påpeger, at noget af det vigtige er samarbejdet mellem alle parter – bygherre, rådgiver,
entreprenør, myndigheder og leverandører som Unicon, så man kan finde de helt rette løsninger fra begyndelsen.

Det bliver også nødvendigt, når man skal bygge bæredygtigt med lang holdbarhed og med investeringer, som skal være interessante mange år frem.