Unicon leverede fremtidens bæredygtige beton

Unicon leverede fremtidens bæredygtige beton

Onsdag den 27. april var dagen, hvor Unicon leverede næsten 400 m³ stålfiberarmeret, bæredygtig beton til støbning af en 400 mm tyk bundplade til et stort regnvandsbassin på Eternitgrunden i Aalborg. Betonen blev leveret fra fabrikken på Hjulmagervej.

“Billigere, hurtigere og bedre for miljøet” var overskriften for fremtidens bæredygtige beton i diverse medier, både før og efter støbningen. Desuden var TV2 Nord på byggepladsen om formiddagen og forevigede seancen.

Det specielle ved netop denne leverance var, at der blev anvendt en ny, tynd og lang stålfibertype i en Lava beton® E40, som efterfølgende skulle pumpes i et roligt og kontinuerligt tempo. Stålfiberindholdet var 30 kg pr. m³ beton, og hvis samtlige fibre blev lagt i forlængelse af hinanden, ville det svare til en trådlængde på mere end 8 km pr. m³ beton.

Entreprenøren, MT Højgaard A/S, havde bestilt 35 m³ beton i timen på grund af udstøbningens kompleksitet. Betonen skulle nemlig passere et forholdsvis tæt (og tyndt) armeringsnet i toppen af bundpladen, så en hurtig udstøbning ville “sigte” fibrene fra. En prøvestøbning 4 uger tidligere havde afdækket denne problemstilling.

470x353__fremtidensbeton-eternitgrunden-aalb

Den første rotérbil ankom præcis kl. 06:00 og den sidste forlod byggepladen 13 timer senere,
kl. 19:00. Rotérbilerne ankom i en lind strøm, og der var kun pause i 15 min., hvor karret i pumpen blev skyllet rent. Der var en bekymring om, at stålfibrene kunne samle sig i bunden over tid med risiko for pumpestop. En bekymring, der viste sig ubegrundet, men hellere forebygge end helbrede. Der blev ikke kasseret en eneste m³ beton, så dispo, chauffører, pumpefolk og ikke mindst produktionen fik stor ros af entreprenøren for veludført arbejde.

Der er her tale om et helt nyt princip, hvor en stor del af den traditionelle tunge armering er erstattet af en kombinationsarmering bestående af 60 mm lange og tynde stålfibre homogent fordelt i betonen, og et tyndere armeringsnet. Den samlede mængde stål, der skal bruges, er reduceret med ca. 45 %. Det sparer råstoffer og CO2-udledning, da det er energikrævende at fremstille stål. Samtidig er der en økonomisk besparelse på ca. 25 % alene til materialer.

Projektet var et demonstrationsprojekt initieret af Stålfiberkonsortiet, som Unicon er en aktiv del af. Konsortiet, der er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har et samlet budget på 13.5 mio. DKK, afslutter sit arbejde juni 2013. Yderligere information om konsortiet kan ses påwww.steelfibreconcrete.com

Jørgen Schou
Teknologi & Kvalitet
9. maj 2011