RÅDGIVENDE INGENIØR

TYPISKE SPØRGSMÅL

Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige resultat.

Disse informationer er almene retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vor nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer.

Brugeren er forpligtiget til at foretage de, i hans tilfælde, nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter.

I øvrigt henvises til vor generelle Salgs- og Leveringsbetingelser.

Valg af betontype


Levering af beton


Udstøbning og efterbehandling


Betonteknologi generelt

Skulle du have betontekniske spørgsmål som ikke er omfattet af ovenstående, er du naturligvis velkommen til at sende os en mail påinfo@unicon.dk.