RÅDGIVENDE INGENIØR

RÅDGIVENDE INGENIØR

Unicon leverer mere end beton. Vi vil gerne være partner med vore kunder og i samarbejde med dem sikre den højeste grad af effektivitet i den samlede byggeproces – til gavn for begge parter.

Unicon ønsker særligt at forbedre effektiviteten i byggeprocessen ved at være kompetent og målrettet i samspillet med vores kunder. Vi giver gode råd om hvilken betontype, der er bedst egnet i det aktuelle tilfælde, og vil gerne hjælpe med optimering af den aktuelle støbeproces, så eksterne krav overholdes.

Når det gælder energi og indeklima, er pladsstøbt beton en rigtig god løsning. Beton har nemlig termiske egenskaber, der er langt bedre end konkurrerende byggematerialer som træ og stål.

Denne unikke egenskab kan udnyttes til at akkumulere og afgive varme hen over døgnet, med andre ord stabilisere temperaturen i bygningen. Dette vil resultere i et lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.