UNI-Green® er en paraply af nye bæredygtige produkter og tiltag fra Unicon.

Fra 2020 vil en række af Unicons populære standardvarer og funktionsbetoner være tilgængelige, på udvalgte fabrikker, som UNI-Green® variant, alle klassificeret til passiv miljøpåvirkning.

Når du vælger en beton som UNI-Green® variant, så kan op til 20 % af det grove tilslag (sten) være erstattet med nedknust procestilslag, hvilket er det maksimalt tilladelige iht. gældende betonstandard (DS/EN 206 DK NA:2019, Anneks E). Det nedknuste procestilslag stammer primært fra returbeton, som dermed genbruges og giver en række bæredygtige fordele.

I mange tilfælde anvendes desuden procesvand, som er genanvendt vand fra betonproduktion eller naturligt overfladevand.

Unicon har desuden i mange år arbejdet succesfuldt med at reducere distributions-/pumpebilernes antal kørte km og brændstofforbrug, og Unicon vil fra 2020 begynde at anvende alternative brændstoffer og delvist elektriske biler til reduktion af emissioner.

UNI-Green varianter 2020

STANDARDVARER OG FUNKTIONSBETONER - IHT. DS/EN 206 DK NA:2019

UNI-GREEN® / SÆTMÅLSBETON
Dmaks 32 mm, Sætmål 40-120 mm

UNI-GREEN® / UNI-DRY®
Dmaks 32 mm, Sætmål 40-120 mm

UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA
Dmaks 32 mm, Sætmål 40-120 mm

FUNKTIONSBETONER - IHT. EGEN DEKLARATION

UNI-GREEN® / KANTSTENSBETON
Dmaks 32 mm
Brochure Produktdatablad  

UNI-GREEN® / DRÆNBETON P32
Dmaks 32 mm, klasse P materialer

UNI-GREEN® /DRÆNBETON E16
Dmaks 16 mm, klasse E materialer

UNI-GREEN® / UNI-FILL RØRPASTA
Mineralske bindemidler og vand. Meget
flydende konsistens.

UNI-GREEN® / UNI-FILL RØRFYLD
Dmaks 8 mm, klasse P materialer,
Sætmål 180-250 mm