PRODUKTER OG SERVICES

UNI-DRY

uni-dry_brochure

Vi vil gøre det nemt for vores kunder at bygge med ambition. UNI-Dry® er selvudtørrende betonløsninger, der ikke afgiver ekstra fugt til omgivelserne og dermed udtørrer markant hurtigere end traditionel beton. UNI-Dry® leveres til dig som et slutprodukt – klar til brug og nem at udstøbe.

HVOR ANVENDES UNI-Dry®?
UNI-Dry® betonløsninger anvendes til støbninger, hvor der ønskes mindst mulig tilføring af fugt.
UNI-Dry® kan med fordel anvendes i boliger, sportshaller eller institutioner blandt andet i
forbindelse med sikring imod eller genetablering efter skimmelsvamp. UNI-Dry® betonløsninger
er optimale i kombination med fugtfølsomme materialer såsom gips- og træplader,
og som underlag til gulvbelægninger som træ, linoleum og lign.

HVORFOR BØR JEG ANVENDE UNI-Dry®?

  • Forenklet dokumentation af fugtniveau i henhold til Bygningsreglementet
  • Et bedre indeklima i det færdige byggeri
  • Markant forkortelse af udtørringstid og dermed af den samlede byggeperiode

UNI-Dry® Extra opnår grænseværdien for fugtindhold i konstruktionen allerede efter 12-14
dage, hvor traditionel beton kan være mere end et ½ år om at tørre til samme niveau.
Se UNI-Dry® brochuren for yderligere information vedrørende udtørring.

HVILKE ANDRE FORDELE OPNÅS MED UNI-Dry®?

  • Minimering af risici for skimmelsvamp, dampbuler og mangelfuld vedhæftning
  • Modstandsdygtighed over for nedbør i byggeperioden
  • Sparet energi til forceret udtørring (f.eks. omkostning til leje af affugtere)
  • Større fugtafvisende egenskaber.

HVILKE BETONTYPER KAN UNI-Dry® LEVERES I?
UNI-Dry® kan leveres som sætmålsbeton eller Lava beton i typerne UNI-Dry® eller UNI-Dry®
Extra. Alle betoner leveres i passiv materialeklasse med stenstørrelse Dmaks 16 mm.

HVORDAN OPNÅS ET GODT RESULTAT MED UNI-Dry®?
Råvaresammensætningen i UNI-Dry® sikrer at betonen udtørrer hurtigt. Følgende foranstaltninger
kan være med til at sikre et godt slutresultat.

  • Adgang til godt udlægningsværktøj, bl.a. en jutter i aluminium
  • Efterbehandling med curing
  • Eventuel tilsætning af retarder for at forlænge bearbejdningstiden

Se i øvrigt UNI-Dry® produktinformation på www.unicon.dk.

KAN UNI-Dry® PUMPES?
Ja. UNI-Dry® er ligeså velegnet til pumpning som de fleste andre betontyper.

HVAD KOSTER UNI-Dry®?
Prisen på UNI-Dry® afhænger af kravet til udtørringstiden. Priserne starter ved 1.444 kr.
per m³ eksklusiv eventuelle merydelser og tillæg. I forhold til traditionel beton* er merprisen for UNI-Dry® ca. 25-40 kr. per m² (pr. 30. juli 2015).


UNI-Dry® leveres som sætmålsbeton i trykstyrkeklasserne C35/45 og C40/50 alle i passiv miljøklasse.


Vi ser frem til at vejlede og bistå dig med din næste beton støbning. Kontakt dit lokale Back Office eller en af vores Key Account Managers for yderligere information.