PRODUKTER OG SERVICES

SPECIELLE BETONER

Unicon har stor ekspertise og erfaring for udvikling af specielle betoner med helt særlige egenskaber, fx:

  • Farvet beton
  • Letklinkerbeton
  • Højstyrkebeton
  • CG-beton
  • Skumbeton
  • Sprøjtebeton
  • Drænbeton
  • Tung beton
  • Beton tilsat fibre

Unicon er altid klar til – i samarbejde med kunden – at udvikle betoner med specielle egenskaber.