PRODUKTER OG SERVICES

PRODUKTSTANDARD

Unicons standardvareprogram efter betonstandarderne DS/EN 206-1 og DS 2426 omfatter forprøvede og dokumenterede betoner:

  • I passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse.
  • Fra trykstyrkeklasse C8/10til C40/50 MPa.
  • I stenstørrelser (Dmaks) fra 8 til 32 mm.
  • Som traditionel plastisk beton med konsistens fra sætmål 40 til 200 mm og fra trykstyrkeklasse C20/25 også som selvkompakterende Lava Beton®.

Unicons standardvareprogram efter betonstandarderne DS/EN 206-1 og DS 2426 omfatter også forprøvede Funktionsbetoner så som:

  • Anlægsbeton til broer og andre anlægskonstruktioner
  • Gulvbeton til færdige ét-lagsgulve
  • UNI-Dry® selvudtørrende beton, til undergulve med fugtfølsom belægning
  • Fugebetoner til fuger mellem fx huldæk
  • UNI-Light Classic®, beton med Hvid cement

Typisk kan betonerne leveres med forskellige valgfri materialer f.eks. retarder, accelerator samt plast- eller stålfibre.

Mange af standardvarerne kan leveres som “Grønne Betoner”, hvor det er sikret, at betonernes miljøbelastning er mindst mulig i hele deres livscyklus.

Se desuden siden Unicon produkter for info om betoner med specielle egenskaber i forhold til udførelse af støbninger.