PRIVAT

PRISPARAMETRE

Den leverede pris på beton angives pr. m3 og bestemmes af flere forskellige parametre, herunder bl.a. den ønskede betonkvalitet, den ønskede leveringsmetode, aflæsseform og aflæsningstiden.

Ønsket kvalitet
Betonens kvalitet vælges udfra bl.a. anvendelsen og bearbejdeligheden:

 • Trykstyrkeklasse, fra C8/10 til C40/50. Tallene angiver betonens trykstyrke i MPa (Mega Paschal) målt på hhv. cylindriske og terningformede prøveemner
 • Som almindelig beton til alm. indendørs bygningskonstruktioner anvendes ofte C30/37
 • Cement, der ønskes anvendt. Oftest vil kunne anvendes Rapid-cement
 • Stenstørrelse 8, 16 eller 32 mm
 • Konsistens/bearbejdelighed – tør, plastisk, flydende eller selvkompakterende
 • Krav i forhold til miljøpåvirkning – fugt, frost, vandtæthed, kemisk påvirkning mv.
 • Særlige ønsker såsom fx tilsætning af farver, plast- eller stålfibre, accelererende eller retarderende tilsætningsstoffer.

Se evt. vores Betonguide for hhv. Bolig og Erhverv og Landbrug.

Leveringsform
Betonen leveres frit i Unicons markedsområde. Priserne er baseret på læs á min 7 m3, med fri aflæssetid på 30 min. og med aflæsning direkte fra rotérbilen med sliske.

Priserne er baseret på levering indenfor normal åbningstid.

For mindre læsstørrelse, evt. forlænget aflæssetid og ventetid samt ved restbeton/for meget bestilt beton som returneres beregnes et tillæg.

Det er kundens opgave at sørge for al udstyr og bemanding til udstøbning og efterbehandling samt for kørefast vej og fysisk plads. Se også levering.

Aflæsseform
På byggepladsen kan vi levere betonen på følgende måder:

 • Direkte fra rotérbil med sliske umiddelbart ved bilen og i 0 – 1 m højde
 • Direkte fra rotérbil med transportbånd, vandret afstand 12 – 15 m fra rotérbil og lodret op/ned max. 4 m
 • Direkte fra pumpebil (pumi) – udpumpet gennem rør/slanger op til 4 – 5 sals højde, max 20 m vandret
 • Aflæsset fra rotérbil til separat mobilpumpe – og pumpet op til 100 meter fra rotérbilen. (vandret som lodret).

De tre sidstnævnte aflæsseformer medfører et pristillæg ligesom at der ved pumpning skal påregnes bestilt pumpeopstart – smøremørtel. Bemærk, at ikke alle betontyper er velegnede til pumpning.

Levering
Leveringstiden er når køretøjet ankommer til byggepladsen. Ventetid er beregnet ud fra den fri aflæssetid, se prislisten.

Normal leveringstid er mandag til torsdag 07.00 – 15.00 og fredag 07.00 – 14.00

Priser for separate mobilpumper afhænger af samlet antal m3, pumpet mængde per time samt længde af slange- og rørtræk mv.

Detaljeret prisliste og leveringsbetingelser
For nærmere oplysninger henvises til vores Produktmagasin 2017.
Bemærk at alle priser i prislisten er eksklusiv moms.

Du er også velkommen til at kontakte din lokale fabrik.