OM UNICON

UNICONS SENIORKLUB

Unicons SeniorKlub blev stiftet den 14. juni 1995 og har til formål at bevare og uddybe pensionisternes kontakt med hinanden og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster som f.eks. udflugter og orienteringsmøder, bl.a. generalforsamlingen i december.

SeniorKlubbens hjemmeside finder du på www.unicon-seniorklub.dk

Medarbejdere i Unicon A/S, der ønsker at være medlem af SeniorKlubben, skal opfylde et af følgende kriterier:

  • Medarbejderen skal være gået på pension ved almindelig fastsat pensionsalder, førtidspension eller efterløn, skal have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed og være fyldt 55 år på fratrædelsestidspunktet.
  • Medarbejdere, der er fyldt 60 år og fortsat er ansat i Unicon A/S, har mulighed for at blive medlem af Unicon’s SeniorKlub. Medarbejderen skal dog have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S.
  • Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at tage individuelle hensyn ved optagelse af medlemmer i Unicon’s SeniorKlub.

Det er nemt og billigt at blive medlem.

Vi håber, at denne orientering tillige med et besøg på hjemmesiden kan skabe kendskab til og interesse for SeniorKlubben, således at medlemstallet vil stige med et øget antal nye og kommende Unicon-seniorer fra såvel øst som vest for Storebælt.

Med venlig hilsen
Unicons SeniorKlub

Henning Ahrens
Formand