Indførelse af brændstoftillæg

Indførelse af brændstoftillæg

Indførelse af brændstoftillæg
De senere år er udsvingene i brændstofpriserne øget markant – også inden for det enkelte kalenderår. Det har store konsekvenser for en virksomhed som vores, der anvender meget energi til transport og produktion af beton.

Hidtil er variation i energipriserne indarbejdet i prislisten, men den seneste udvikling i oliepriserne bevirker, at vi med virkning fra 18. april 2011 ser os nødsaget til at indføre et brændstoftillæg på DKK 4,75 pr. m³.

Allerede afgivne tilbud og indgåede ordrer vil ikke blive omfattet af brændstoftillægget.

Med venlig hilsen
Unicon A/S