I Fredensborg gider de ikke skimmelsvamp!

I Fredensborg gider de ikke skimmelsvamp!

I Fredensborg kender de noget til skimmelsvamp – på den kedelige måde. I 2007 blev det nemlig konstateret, at Asminderød Skole var hårdt plaget af skimmelsvamp; så hårdt, at det blev besluttet at rive skolen ned, og opføre en ny. Denne nye skole hedder Fredensborg Skole, og på baggrund af de kedelige erfaringer fra den “gamle” skole, ville man for enhver pris undgå tilsvarende fejl.

Gulvene i den nye skole er udført med 2 indstøbte varmeslangesystemer: ét til jordvarme, og ét til jordkøling. Disse er indstøbt i et 75 mm tykt lag beton ovenpå betonelement huldæk. Da betonen skulle udstøbes, var facadekassetterne med 450 mm isolering allerede monteret, men da kassetterne ikke var lukkede indvendigt, var man bange for, at fugten i betonen skulle blive optaget i den blottede isolering. Det ville kunne medføre ophobning af fugt i isoleringen, og på sigt medføre skimmelsvamp.

Derfor valgte totalentreprenøren G.V.L. Entreprise A/S, i samråd med Unicons konsulent Bo Svendsen, at udføre gulvet med UNI-Dry® Ekstra, som er en hurtig selvudtørrende beton. UNI-Dry® Ekstra har den fordel, at den ikke indeholder overskudsvand, og derfor ikke udveksler fugt med omgivelserne. Traditionel beton indeholder overskudsvand, og der kan gå op til 9 måneder før fugtindholdet i betonen er nede på et acceptabelt niveau for f.eks. gulvlægning.

Fra arkitektens side var der fremsat ønske om fugefri gulve. Derfor valgte G.V.L. Entreprise A/S derudover at udføre gulvet som en såkaldt Combi-Slab® løsning; dvs. en løsning som kombinerer traditionel netarmering med Dramix® stålfiberarmering fra Bekaert. Dermed kunne de nøjes med et enkelt lag Ø6/150 mm netarmering, som i øvrigt blev brugt til at holde varmeslangerne på plads. Uden fibrene skulle de have anvendt et Ø10/150 mm net, som både er væsentligt dyrere og væsentligt mere besværligt at håndtere.

????????????????????????????????????
I alt er ca. 6.000 m² gulv blev udstøbt på denne måde, og byggeleder Lasse Ostermann er rigtig godt tilfreds med gulvet: “Med den valgte løsning slipper vi for at bekymre os over, om overskudsfugt i betonen vil give anledning til skimmelsvamp. Og løsningen med tilsætning af stålfibre i betonen har gjort udførelsen af gulvet væsentligt nemmere for os.”

Bygningsreglement 2010 indeholder bl.a. krav om fugtregnskab for nybyggeri, og den tilknyttede “Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet” fra SBi opremser forskellige tiltag der kan iværksættes, for at mindske risikoen for ophobning af fugt i byggerier. Ét af disse nævnte tiltag er valget af selvudtørrende beton fremfor traditionel beton.

Fakta om Fredensborg Skole:

Entreprenør: G.V.L. Entreprise A/S
Arkitekt: RUBOW arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S

9.000 m² gulv, heraf ca. 6.000 m² UNI-Dry® Ekstra, tilsat 25 kg Dramix® stålfibre type RC-65/60-BN pr. m³.

Udlagt i en tykkelse på ca. 75 mm, med 2 varmeslangesystemer: jordvarme og jordkøling.

Lavenergiklasse 1a.