Gode råd om udstøbning af in-situ beton

Gode råd om udstøbning af in-situ beton

Virksomhederne bag Fabriksbetongruppen under Dansk Beton samarbejder om at stille den bedste faglige viden på området til rådighed for såvel projekterende som udførende.

Dette har bl.a. resulteret i syv 1-sides tegneserier der i ord og tegninger giver nogle gode råd om håndtering og behandling af in-situ beton.

Tegneserierne kan downloades som ét samlet hæfte med alle 7 råd i, eller som enkeltsider med hvert råd for sig.