Fuldskala test hos Unicon i Aalborg

Fuldskala test hos Unicon i Aalborg

Som partner i et fire årigt forsknings- og udviklingsprojekt, har Unicon gennemført fuldskalaforsøg med en nyudviklet, CO2 reduceret cement (SCM cement) i samarbejde med Aalborg Portland. Udviklingsprojektet er støttet af Innovationsfonden og forsøget havde til formål at vurdere den nye cements egenskaber i forhold til den velkendte Rapid cement.

I daglig tale omtales projektet “Grøn Beton II”. Det overordnede formål med projektet er at skabe grundlaget for en grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark.

6 tons SCM cement blev blæst op i en tom cementsilo på fabrikken på Hjulmagervej i Aalborg. Der blev produceret Lava beton og traditionel sætmålsbeton med SCM cement og Rapid cement. Egenskaberne i frisk og hærdnet tilstand kunne nu sammenlignes og var ligeværdige på en række parametre.

På et afgrænset, udendørs areal blev der støbt to betonplader med Lava beton – en med Rapid cement og en med SCM cement – til vurdering af de to betoners egenskaber ud fra et udførelsesmæssigt synspunkt. Tilsvarende blev der støbt en støttevæg hos Aalborg Portland med sætmålsbeton, hvor eventuelle farveforskelle over tid kan vurderes for de to betoner, se fotos nedenfor.

Den afprøvede SCM cement prototype gav en masse gode erfaringer at bygge videre på.