Er din beton klædt på til vinteren?

Er din beton klædt på til vinteren?

Check vejrudsigten før du støber – f.eks. på www.dmi.dk
Se også de gode råd og anbefalinger fra Dansk Beton

ADVISE AND RECOMMENDATIONS IN ENGLISH

Er du klar til vinteren?
Som din betonleverandør vil vi gerne gøre opmærksom på nogle praktiske foranstaltninger, der kan hjælpe dig lettere gennem vinteren.

Jo lavere temperaturen i betonen er, jo langsommere vil den kemiske proces foregå. Afbinding og hærdning af den friske beton sker derfor alt andet lige langsommere, når den friske beton bliver koldere.

Beton påvirkes af frost, allerede når den første nattefrost indtræffer. Vandet i den nyudstøbte beton udvider sig med ca. 9%, hvis det fryser til is. Dette kan medføre sprængning, hvis ikke den nyudstøbte beton beskyttes mod frost, indtil den er stærk nok til at optage trykket.

For at gøre hverdagen nemmere har vi udarbejdet en huskeliste, som gerne skulle sikre dig mod typiske betonskader:

Tildæk den udstøbte beton og undgå at støbe på frosset/snedækket underlag
Tynde konstruktioner og hård frost, kræver mere afdækning.
Dette mindsker også temperatursvingninger.

Beregn længere hærdetid, så betonen ikke beskadiges ved for tidlig frysning
En hærdnende beton vil tage varig skade, hvis den første frysning sker inden betonens modenhed er 1 døgn ved 20º C, – ved 2º C tager det 5 døgn at opnå denne modenhed.

Brug eventuelt “Varm beton” og evt. accelerator som supplement.
Det sikrer hurtigere hærdning, hvor der er mulighed for at holde på varmen.

Pas på! “frostspringere” i byggeperioden for især P- betoner
Overvej bedre stenmaterialer, eller beton i miljøklasse Aggressiv.

Vær opmærksom på store temperatursvingninger
Brug eventuelt beton i højere styrkeklasse som indeholder mere cement og derfor opnår hurtigere varme- og styrkeudvikling.

Er din beton klædt på til vinteren? Brug evt. varm beton!
Her kan du se “De gode spørgsmål”  

Vi ser frem til at yde den sædvanlige gode service i løbet af vinteren, og står som altid gerne til rådighed for yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen
Unicon A/S