ENTREPRENØR

TEKNISKE BEREGNINGER

Unicon kan hjælpe med beregninger og tilhørende dokumentation af betonens egenskabsudvikling.


 

Beregning af hærdeforløb og styrkeudvikling
Ud fra givne forudsætninger kan Unicon tilbyde simulering af betonens forventede temperaturudvikling.

Simuleringen giver også mulighed for at udtale sig om modenhed og styrke i konstruktionen.

Beregningerne danner grundlag for vurdering af risiko for revnedannelser under hærdeforløbet, afforskallingstidspunkter, nødvendige vinterforanstaltninger mv.

Kontakt Teknologi & Kvalitet for yderligere information.

temperatursimulering_245

 

Beregning af udtørringstid
Unicon kan beregne den forventede udtørringstid, før en betonplade er tør nok til en fugtfølsom belægning.

Hermed får entreprenøren mulighed for at vurdere, om den foreskrevne betonkvalitet er tilstrækkelig hurtig i forhold til tidsplanen.

Ved brug af Selvudtørrende eller Hurtig Selvudtørrende Beton kan udtørringstiden reduceres væsentligt.

Kontakt Teknologi & Kvalitet for yderligere information.

udtoerringssimulering_245

 

Beregning af nødvendige fibermængder
Vore fiberleverandører kan beregne den nødvendige mængde stål- eller makro plastfibre for at undgå revnedannelser.

Kontakt en af vore Salgsafdelinger for yderligere information.

staalfiber_a_245