ENTREPRENØR

LEVERING

Unicon leverer færdigbeton til alle typer byggeri. Vi har erfaring og kompetencer, som sikrer god planlægning og gennemføring af leverancen. Kundecentrene modtager og effektuerer bestillingen. De styrer produktionen således at kapaciteten udnyttes bedst muligt for at sikre levering af den rigtige kvalitet og mængde til tiden. Bl.a er Unicons biler alle udstyret med GPS som automatisk sender afgangs-, køre- og aflæsningstider direkte til kundecenteret.

Unicons organisation, tætte net af fabrikker og koncepter sikrer, at vi kan levere samme kvalitet og service i hele vort leveringsområde. Ved store leverancer er det således muligt at levere fra flere fabrikker til samme støbning.

Unicon råder over en flåde på ca. 200 moderne rotérbiler, svarende til en daglig leveringskapacitet på 7.000 – 8.000 m³. Denne kapacitet kan vi ved behov supplere ved indlejning af fremmed kapacitet.

Desuden råder vi over 26 betonpumper og 4 pumi-pumpebiler.

Vore betonfabrikker er opdateret med den nyeste procesteknologi, og er typisk placeret centralt i forhold til de lokale udviklingsområder. Fabrikkerne er individuelt opbygget med hensyn til produktionskapacitet og udstyr, sådan at vi kan efterkomme den lokale efterspørgsel.

Servicetilbud og teknisk bistand ved opstart

Opstartsmødet
Ved større aftaler tilbyder vi et opstartsmøde, hvor du møder det Unicon team, der varetager din ordre:

  • Salgskonsulent
  • Primær kørselsleder på opgaven
  • Repræsentanter fra vores teknologiafdeling
  • Efter behov kan også fabrikslederen eller pumpeekspert deltage i mødet

Fordele ved opstartsmøder

  • Du får sat ansigt på dem, I skal arbejde med
  • Fælles forventninger til levering, leveringsfleksibilitet og service afstemmes
  • Eventuelle praktiske problemer i forbindelse med levering på pladsen afklares inden leveringerne starter – og ikke først når problemet opstår

Teknisk bistand ved opstart
Ved opstart tilbyder vi forskellige former for teknisk bistand. Her er nogle eksempler:

  • Instruktion vedrørende udstøbning
  • Unicons salgskonsulent kan f.eks. rådgive på pladsen, hvis det er første gang, I arbejder med selvkompakterende beton – Lava beton®
  • Unicons pumpeafdeling kan f.eks. komme ud på pladsen og rådgive om valg af ventiler, rør, slanger og pumper ved en vanskelig vægstøbning

Prøvning på byggepladsen
Har I særlige projektkrav eller ønsker en prøvning på byggepladsen, tilbyder vi mod betaling at stille op med et af vores mobile laboratorier og en laborant.

Kontakt dit nærmeste kundecenter for yderligere information.

4g7e7175_470 (1)