BYGHERRE / ARKITEKT

ARKITEKTBESKRIVELSER

Unicon har udarbejdet en række vejledninger omkring vandrette betonoverflader.Vejledningerne giver gode råd til valg af korrekt betontype, forhold omkring udlægning af beton samt efterbehandling og drift & vedligehold for at opnå et tilfredsstillende resultat.

For yderligere information kontakt info@unicon.dk.