Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfiberbeton – et forretningspotentiale i vækst

Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfiberbeton - et forretningspotentiale i vækst

Unicon har deltaget i et 3-årigt udviklingsprojekt med fokus på stålfiberarmeret SCC-beton (i Unicon regi Lava beton). Projektet er et såkaldt innovationskonsortium med deltagelse af 8 danske virksomheder og en række partnere, herunder Vejdirektoratet, Banedanmark, Dansk Byggeri og Femern A/S. Konsortium – i daglig tale kaldt Stålfiberkonsortiet, er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har haft et samlet budget på 13,5 mio. DKK. Teknologisk institut, Beton har forestået projektledelsen.

 

Projektet blev afsluttet med en Høringsdag den 9. januar på Teknologisk institut med mere end 70 deltagere. Her blev resultatet af arbejdet formidlet med udgangspunkt i en design vejledning og en håndbog omkring udførelse. Designvejledningen er tænkt som et præ-normativt dokument, som er i overensstemmelse med Eurocode, og som giver mulighed for at tage fiberorientering og -fordeling i regning for såvel sætmålsbeton som SCC-beton. For håndbogens vedkommende er omdrejningspunktet to demonstrationsprojekter (Eternitgrunden, Aalborg og en underføring ved Slagelse), hvor Unicon har udviklet og leveret en speciel SCC-beton med et højt stålfiberindhold. Projekterne har vist sig yderst relevante til vurdering af, hvordan teorierne omsættes til praksis på en byggeplads. Håndbogen er et rigtig godt værktøj for Unicon og Unicons kunder, herunder f. eks. udpumpning af færdigblandet SCC beton med stålfibre, så fibrene ‘vender rigtigt’ i konstruktionen.

jsc2

Støbning af en 400 mm bundplade, Eternitgrunden, Aalborg.

 

Unicon sidder tilbage med et positivt indtryk af, at der er et forretningsmæssigt potentiale på dette område, såfremt resultaterne af projektarbejdet bliver forankret hos rådgivende ingeniører og bygherrer. Formidling er væsentlig, og en forudsætning for, at stålfiberarmeret beton i fremtiden vil have et større omfang. En tilsvarende forankring og forståelse hos entreprenører og leverandører er ligeledes vigtig, bl.a. fordi resultaterne kan være med til at effektivisere processerne på byggepladsen.

jsc1