Aalborg Universitet er gået i gang med nyt stort byggeprojekt

Aalborg Universitet er gået i gang med nyt stort byggeprojekt

Kjaer & Richter er arkitekt på et ca. 10.700 m² stort nybyggeri, der snart ser dagens lys ved Aalborg Universitet.

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har indgået aftale med Aalborg Universitet (AAU) om at opføre et nybyggeri til institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi samt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi.

Byggeriet opføres i fem etager og får et samlet bruttoetageareal på ca. 9.810 m² over terræn samt ca. 920 m² kælder. NCC er entreprenør på projektet , hvor Unicon d. 11. marts 2013 leverede beton til bundpladen, i alt 2.100m³.

470_fr.bajersvej_aalborg_biler_marts13

Vi skulle levere ca. 100m³ i timen og det skulle pumpes med 2 pumper.
Kundens forventning til støbningens varighed var 21-24 timer. Vi producerede betonen på 2 fabrikker, nemlig Aalborg og Nørresundby, og vores produktionsassistent Heino Sørensen havde planlagt, at vi skulle bruge 24 biler fordelt med 12 på hver værk.

470_fr.bajersvej_aalborg_view_marts13

Støbningen forløb som planlagt og NCC’s folk på byggepladsen gav udtryk for, at de var meget tilfredse med vores planlægning. Desuden var vores egne medarbejdere også meget tilfredse med både disponeringen og støbningens forløb.