PRISER

PRISER

Priserne på vores produkter og services for 2017 kan ses i vores Produktmagasin og Kvikguide. Du kan læse og downloade begge formater fra menuen til venstre eller herunder.

I forhold 2016 er der fortaget enkelte ændringer. Standardvarer reguleres gennemsnitligt med 30 kr. per m3 og funktionsbetoner med 30 kr. per m3. Enkelte merydelser er justeret. Ligeledes reguleres timeprisen for anvendelse af mobil laboratorium. Prisreguleringerne skyldes dels den generelle inflations forventning, samt stødt stigende materiale- og arbejdsomkostninger. Endvidere kan nævnes den generelle aktivitet i markedet som forventes at være stigende i 2017.

I 2017 har vi fornøjelsen af at kunne stille nyt materiel til rådighed for vores kunder. Unicons nye 63 meter betonpumpe udbydes i 2017 til en særlig favorabel intropris. For at sikre større ensartethed på vores betonleverancer og af miljømæssige hensyn vil levering fra 2017 som standard foregå med trailere. Vi har udvidet vores vognpark med nye og mere manøvredygtige trailere, der gør at vi kan forblive konkurrencedygtige og sikre den optimale kvalitet i vores leverancer.

 
Produktmagasin 

Produktmagasinet samler inspiration og formidler information omkring brugen af beton. Her er vores produkter udførligt beskrevet og der gives gode råd og vejledning til anvendelsen. Derudover giver det et overblik over vores priser. Magasinet er målrettet alle som anvender beton eller som ønsker at lade sig inspirere. Du kan læse og downloade Produktmagasinet her.

 
Kvikguide
Kvikguiden giver et hurtigt overblik over vores produkter, serviceydelser og priser. Guiden er tiltænkt praktikeren som har brug for hurtig og konkret information. Du kan læse og downloade Kvikguiden her.
produktmagasin-kvikguide-2017-ny